menu
 winkelmandje 

Individu en levenslijn

De rode draad in de levensloop

Mathias Wais e.a.

Opgehaalde herinneringen komen van pas bij het doorwerken van het boek Individu en levenslijn. De rode draad in de levensloop. Het is een verzameling van voordrachten van Matthias Wais, Michaela Glöckler en Henning Köhler over de menselijke levensloop en het werken aan de eigen biografie. Matthias Wais opent de bundel met een bijdrage over de rode draad in de biografie en maakt al direct duidelijk dat het maar de vraag is of je het over de rode draad moet hebben, er zijn misschien wel meer rode draden. Ook bij kunstenaars en denkers die ogenschijnlijk één levenstaak hadden, is het niet onmogelijk dat er eigenlijk nog andere taken waren die zijn blijven liggen. Een spannend uitgangspunt!

Wais maakt vervolgens nog eens duidelijk dat de biografie niet een beschrijving is van wat je hebt beleefd. Dat hoort wel bij de biografie, maar is niet je biografie. Het wezenlijke zit in het innerlijke verband tussen de belevenissen. De rode draad hoeft nu juist niet te maken te hebben met wat je al kunt, maar met wat je nog moet ontwikkelen. In zijn volgende bijdrage Zin en onzin van het huwelijk vraagt Wais zich ondermeer af waar de gedachte vandaan komt dat het huwelijk 'gelukkig' behoort te zijn. Daar is het huwelijk niet voor en daardoor worden er te hoge (geluks)verwachtingen gewekt. Hij noemt nog een aantal verkeerde verwachtingen over het huwelijk en komt tenslotte tot de conclusie dat het huwelijk een ontwikkelingsgemeenschap zou kunnen zijn, waarin 'het doel van de gemeenschap de wederzijdse stimulering van haar leden is, het wederzijds vertrouwen dat de partner datgene op aarde brengt wat er in hem schuilt en de hulp daarbij'. Het zou wel eens kunnen zijn dat je dan cadeau krijgt wat je in het begin als verwachtingen van het huwelijk had.

Een bijdrage van Michaela Glöckler, Levenscrises als een kans voor de toekomst, gaat over gebeurtenissen die aanleiding kunnen zijn om je met de eigen biografie bezig te houden. Zij beschrijft ook de mogelijkheid om dingen die je zijn overkomen van twee kanten te bezien. Was het wel allemaal zo negatief, heb ik er niet juist van geleerd? Henning Köhler koos als titel voor zijn bijdrage Hoe kijk je naar jezelf? Hoe ziet een ander je? En koos daarmee een andere invalshoek. Wel gaat hij er, net als Glöckler, vanuit dat een negatieve kijk op een levenscrisis moet worden aangevuld met een onderzoek naar het eventueel positieve en toekomstgerichte ervan. In de laatste bijdrage, De engel in het leven van de mens, geeft Michaela Glöckler een interessante beschrijving van wat een engel is en doet, wat hij voor de mens betekent en kan betekenen, ook wat een mens ervoor moet doen om een beetje engelachtig te worden!

In de bundel wordt vooral de nadruk gelegd op de positieve kant van crises, op de ontwikkelingsmogelijkheden die een crisis biedt. Wat dat betreft wil ik een woord van Steiner uit één van de hoofdstukken van Michaela Glöckler citeren: ”Vreugden zijn geschenken van het lot die hun waarde in het nu bewijzen. Het lijden is echter een bron van kennis, waarvan de betekenis in de toekomst duidelijk zal worden.”

(Lyda Keizer-Wingelaar in ABC Antroposofie 11)

Individu en levenslijn

De rode draad in de levensloop

Mathias Wais e.a. · alles van deze auteur 

€ 6.90

ISBN 9789062386406