menu
 winkelmandje 

In school we trust

Philip Bakker

Onderwijsvernieuwingen volgen elkaar in snel tempo op, steeds vaker tot ongenoegen van degenen die in het onderwijs werkzaam zijn.
Wordt de kwaliteit van het onderwijs er ook beter van?
Waar richt het onderwijs zich eigenlijk op?
En wie bepaalt de koers?

De ontwikkelingen in het onderwijs worden steeds meer bepaald door krachten die zich onttrekken aan democratische controle. Ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolbesturen hebben steeds minder invloed op wat er op school gebeurt.

Philip Bakker onderzocht 20.000 pagina's aan internationale literatuur over het onderwijs, onderwijsvernieuwingen en over de organisaties die daarbij betrokken zijn. Daaruit komt naar voren dat de richting waarin het onderwijs zich ontwikkelt niet wordt ingegeven door pedagogische opvattingen maar door de behartiging van economische en/of politieke belangen.

Deze uitgave is van belang voor ieder die het onderwijs en de vrije ontwikkeling van kinderen aan het hart gaan - en biedt uitvoerig materiaal voor verder onderzoek.

info van de uitgever
Nearchus | Kolisko, 2023 (2e druk, april 2024)

In school we trust

Philip Bakker · alles van deze auteur 

€ 24.50

ISBN 9789083325606