menu
 winkelmandje 

Huwelijk en relatie

Over liefde, seksualiteit en de verschillen tussen man en vrouw

Wolfgang Gädeke

tweedehands boek

Ondanks het grote aantal echtscheidingen en relatieproblemen streven veel mensen nog altijd naar een 'verbintenis voor het leven', al dan niet in de vorm van een huwelijk. Dit is een paradoxale situatie.

Wolfgang Gädeke (antroposoof en relatietherapeut in Kiel, Duitsland) ontvouwt in dit boek een heldere visie op dit probleem. Zijn opvattingen zijn herkenbaar, vaak verrassend en steeds onconventioneel.

Enkele uitspraken:

- Dat er in een langdurige relatie problemen optreden is net zo normaal als het feit dat 98% van de mensen cariës heeft.

- Ons begrip van de verschillen tussen man en vrouw moet grondig worden herzien en aangevuld.

- Wij moeten eindelijk van de naïeve opvatting af dat seksualiteit en liefde hetzelfde zijn of dat ze minstens

in elkaars verlengde liggen.

- Een nieuwe hantering van het huwelijk is alleen mogelijk op grond van inzicht in al deze kwesties.

De auteur stimuleert de lezer, zich van zijn 'relatie-ideaal' bewust te worden. Hij schetst de voorwaarden waaronder een relatie niet alleen kan overleven, maar ook tot te kiem van een nieuwe cultuur kan worden.

[Vrij Geestesleven, 1992]

Huwelijk en relatie

Over liefde, seksualiteit en de verschillen tussen man en vrouw

Wolfgang Gädeke · alles van deze auteur 

€ 5.00

ISBN 9060382617