menu
 winkelmandje 

Hoe Christus werkt in het sociale leven

Lex Bos

“De drie geschenken, de drie gouden zaden van het verwonderen, van het medelijden en van het geweten, die het Christuswezen (…) in de drievoudige ziel gelegd heeft, kunnen de ziel redden, want zij bevrijden haar uit haar egoïteit en laten haar ontwaken voor het heersen van de Christuswil in de omtrek. Dezelfde geschenken bieden echter ook de kiem voor een doorchristelijkt sociaal leven, ja zelfs voor een sociaal organisme waarmee de Christus zich werkelijk verbinden kan.”

info van de uitgever

Nearchus CV, 2024
Vertaling: Isaäc Torn

Hoe Christus werkt in het sociale leven

Lex Bos · alles van deze auteur 

€ 12.00

ISBN 9789492326959