menu
 winkelmandje 

Het wezen van de kleuren

Rudolf Steiner

'Steiners voordrachten over de kleuren en zijn schilderwerk bergen tot op de dag van vandaag nog vele geheimen. Ofschoon veel kleuren in zijn kunstzinnig werk niet meer de oorspronkelijke intensiteit hebben, kan dat werk nog steeds als een inspiratiebron worden beleefd en als een uitdaging om de vernieuwende impulsen op het gebied van inhoud en vorm, idee en verwerkelijking, kleur en beweging erin waar te nemen. Het gaat daarbij niet om dogmatisch vastgelegde uitgangspunten of technieken. Steiner heeft met zijn werk een richting gewezen die gekenmerkt wordt door een open einde.'
(uit het Nawoord van Dick Bruin)

Goethe ontwierp een kleurenleer waarin kleur werkelijk als een uitdrukking van het innerlijk van de dingen te voorschijn komt. Het is vooral Rudolf Steiners verdienste dat deze subjectief-objectieve kleurenleer niet in vergetelheid is geraakt. In feite herkennen steeds meer kunstenaars de waarde ervan.

In deze voordrachten grijpt Steiner zowel terug op Goethes experimenten als op zijn eigen helderziende waarnemingen. Hij beschrijft de werkelijkheid van de kleur tussen licht en duisternis, beweging en rust, geest en stof zoals die evenzeer in de kunst als in de natuur (regenboog, planten, metalen, edelstenen) is terug te vinden.

Hoogst interessant zijn Steiners beschouwingen over de schilderkunst. Hij spreekt over de kleurbeleveing van de middeleeuwse schilders, de overgang via Giotto, Cimabue en Rafaël naar het naturalisme van de laatste eeuwen en de noodzaak om de schidlerkunst weer vanuit de elementaire werking van de kleur op te bouwen - een weg die Kandinsky en tal van kunstenaars na hem (Rothko, Newman) onmiskenbaar zijn ingeslagen.

(GA 291)

Het wezen van de kleuren

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50

ISBN 9789060385302