menu
 winkelmandje 

Het Vijfde Evangelie

Het leven van Jezus van Nazareth

Rudolf Steiner

'Wat weten we eigenlijk over de eerste dertig jaar van het leven van Jezus? [...] Het is verrassend de gebeurtenissen in het leven Jezus mee te beleven vanuit de discipelen zelf. Het was alsof zij bij de gebeurtenissen rond het lijden en sterven van Christus sliepen en met Pinksteren als het ware ontwaakten. [...] En het is voor hen duidelijk welk hoog, goddelijk wezen op aarde geleefd heeft en de liefde heeft gebracht.'
'De laatste voordrachten vertellen bizonderheden uit het leven van Jezus tussen zijn twaalfde en dertigste levensjaar.'
En Steiner bericht 'over dramatische gebeurtenissen in het leven van beide Jezus-kinderen en over datgene wat in de tempel plaatsvond op twaalfjarige leeftijd.'
(Ed Taylor in zijn voorwoord)
Een boek dat een nieuwe, innige verhouding tot het Christuswezen geeft.

[Vijf voordrachten uit GA 148 en een voordracht uit GA 152]

Het Vijfde Evangelie

Het leven van Jezus van Nazareth

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.00