menu
 winkelmandje 

Het recht van het kind op respect

Janusz Korczak

Janusz Korczak (1878-1942) geldt als een van de grootste pedagogen van de twintigste eeuw. Deze bundel bevat 25 pedagogische opstellen van hem, gepubliceerd tussen 1898-1938. Ze laten zien dat hij een bijzonder opvoeder en pedagoog was. Ook voor onze eigentijdse opvoedingstheorie en -praktijk is hij onmisbaar, alleen al omdat we van hem kunnen leren dat we 'het gevoel van een kind kunnen geselen, zoals men vroeger het lichaam geselde'.
[SWP, 2007]

NBD|Biblion recensie
In 25 pedagogische opstellen geeft de Poolse pedagoog Korczak (1878-1942) inzicht in zijn visie betreffende de ontwikkeling, de behoeften en de opvoeding van het kind. Hij ziet het kind als volwaardig, een gesprekspartner. Niet als iemand die later pas belangrijk wordt en tot die tijd zo opgevoed moet worden zoals zijn opvoeders hem willen hebben. Zijn opvoedingsmethode is ook nu nog actueel.
Rene Gortzen schrijft een opstel waarin hij de achtergronden en de praktische invulling van Korczak's opvoedingsmethode beschrijft. Gortzen maakt in de epiloog duidelijk dat Korczak niet behoort tot de reformpedagogen uit die tijd. Ook maakt hij een vergelijking met Montessori, waarbij blijkt dat de twee pedagogen verschillende uitgangspunten hebben. Een uitgebreid literatuuroverzicht completeert de uitgave.
De uitgave is heel lezenswaardig. Het taalgebruik van de opstellen is helder, maar stamt uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Het is beeldend, breedsprakig en soms moraliserend, maar dat is geen bezwaar. De uitgave is bedoeld voor pedagogen, psychologen en allen die geinteresserd zijn in pedagogiek.

Het recht van het kind op respect

Janusz Korczak · alles van deze auteur 

€ 18.00

ISBN 9789066653948