menu
 winkelmandje 

Het menselijk en het kosmisch denken

Rudolf Steiner

In de voordrachtenreeks Het menselijk en het kosmisch denken neemt Rudolf Steiner ons mee naar de oorsprong van het denken. Via het denken in de vroeggriekse tijd en het middeleeuwse denken komen we aan in onze tijd bij de wezens die met ons denken samenhangen. Absoluut verrassend is de mogelijkheid die Steiner ons toont om de wereld te beschouwen vanuit twaalf gelijkgerechtigde standpunten, die verbonden blijken te zijn met de dierenriem. Hij gaat nog verder en laat het verband zien tussen deze twaalf wereldbeschouwings-nuancen en de zeven wereldbeschouwingsstemmingen, die met de planeten samenhangen. Voorts bespreekt hij gunstige en ongunstige konstellaties, en hoe de hersenen als spiegelapparaat worden gereedgemaakt.
info van de uitgever
[Pentagon, 2017]

GA 151


NBD Biblion bespreking
In een viertal voordrachten bespreekt de grondlegger van de antroposofie de filosofische hoofdstromingen in onze cultuur; volgens hem twaalf in getal. Hij plaatst deze in zes polariteiten met telkens wetmatig te duiden overgangen daartussen. Een verrassend geheel, waarbij de lezer zich onderweg vrij gemakkelijk zal kunnen herkennen, ongeacht de eigen filosofie of levensovertuiging. Elke mogelijke denkwijze vindt een plaats. Bovendien beschrijft Steiner daarbinnen nog zeven gedifferentieerde 'grondhoudingen', waarmee er zeven maal twaalf mogelijkheden ontstaan om de wereld te benaderen. De 'twaalf' worden gerelateerd aan de dierenriemtekens en de 'zeven' aan de klassieke planetenreeks. In de ontwikkeling van Nietzsche geeft Steiner een interessant voorbeeld van verschuivende combinaties, die leidden tot veranderende standpunten in Nietzsches werk. De vertaling staat dicht bij de niet door Steiner gecorrigeerde stenogrammen. De filosoof Roland van Vliet geeft in zijn uitvoerige nawoord een glasheldere samenvatting met eigen interpretaties. Het geheel zet sterk aan tot denken.

Het menselijk en het kosmisch denken

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.50

ISBN 9789492462039