menu
 winkelmandje 

Het leven op het keerpunt der tijden

en de spirituele achtergronden daarvan

Judith von Halle

Een treffende inzage in de gebruiken en verschillende leefwijzen van het Joodse volk op het keerpunt der tijden laat de veelsoortige betrekkingen zien tot het mysterie van Golgotha.
Over de toenmalige religieus-politieke groeperingen, hun verhouding tot Christus Jezus en hun blijvende invloeden tot in de huidige tijd. Over de leerjaren van Jezus van Nazareth bij de Essenen als voorbereiding op het verschijnen van de Christusgeest op aarde.
info van de uitgever
[Cichorei, 2016]

NBD Biblion bespreking
De vele publicaties van Judith von Halle behandelen met name het leven en werken van Jezus Christus. Zij schrijft vooral over de diepe spirituele achtergronden van het mysterie van de opstanding en betekenis hiervan voor de toekomst van aarde en mensheid. In Rudolf Steiner vindt zij steeds een groot inspirator.
Het bijzondere van dit boek is dat het een kleurrijk palet biedt van de maatschappelijke en geestelijke groeperingen die bepalend waren voor het tijdsgewricht rond het begin van onze jaartelling in de Bijbelse gebieden van het Midden-Oosten. De religieus-politieke relevantie van Sadduceeërs en Farizeeërs wordt glashelder uit de doeken gedaan en ook in verbinding gebracht met het staatsbestel onder de Romeinse heerschappij.
Het leven van Jezus wordt tegen deze achtergrond geplaatst en beschreven tot aan de Doop in de Jordaan, waarbij het Christuswezen zich in Jezus incarneert. Een cruciale periode in Jezus' leven ter voorbereiding hiervan is zijn leertijd bij de esoterische orde van de Essenen. Een aantrekkelijk boekje met fraai fotomateriaal.
Drs. M. Ploeger

Het leven op het keerpunt der tijden

en de spirituele achtergronden daarvan

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 23.50

ISBN 9789491748493