menu
 winkelmandje 

Het leven beschermen

Peter Selg & Sergej O. Prokofieff

De aanleiding tot de hier samengebrachte artikelen is
de discussie rond 'hulp bij zelfdoding' in Zwitserland.
Wie zich bezighoudt met alles wat met deze thematiek
te maken heeft, moet vaststellen dat de bereidheid
om een mensenleven kunstmatig te beëindigen of
te laten beëindigen, dus mensen bewust te doden
om hun het lijden - zoals wordt verondersteld - te
besparen, voortdurend toeneemt.
In ons buurland Nederland bestaat inmiddels de medische specialisatie voor euthanasie als gecertificeerde bijscholing. In Nederland wordt over de euthanasiepraktijk
openlijk heftig gediscussieerd en ook het aantal van
door euthanasie gedode patiënten wordt elk jaar
gepubliceerd. In de Duitssprekende landen is er geen
transparantie omdat actieve hulp bij het sterven over
het algemeen verboden is…
Antroposofen, vooral antroposofische artsen, zijn in deze tijd geroepen om ten aanzien van de ontwikkelingen als in Zwitserland of Nederland, duidelijk stelling te nemen en de openbare meningsvorming te bevruchten met het 'bewustzijn van het mensdom' zoals dat in de antroposofie is ontwikkeld.

info van de uitgever
[Nearchus / Adventum, 2018]

Het leven beschermen

Peter Selg & Sergej O. Prokofieff · alles van deze auteur 

€ 12.50

ISBN 9789492326287