menu
 winkelmandje 

Het gespiegelde ik

De "Bologna-voordracht’

Rudolf Steiner

Het uitwerken van de brug tussen natuurwetenschap en geesteswetenschap: dat lag Rudolf Steiners zijn leven lang bizonder aan het hart. Of anders geformuleerd: inzicht in de samenhang tussen lichaam, ziel en geest.

Een unieke positie heeft de zogeheten Bologna-voordracht in het vraagstuk van de 'grensplaats van de kennis'. Daar in Bologna - het enige optreden van Steiner op een vakkongres van filosofen - stelt hij de kardinale vraag: 'Waar bevindt zich ons Ik eigenlijk?'

Het antwoord van toen heeft een centrale betekenis voor het oplossen van het probleem lichaam-ziel en voor een op innerlijke ervaring gebaseerd mensbeeld.

Info van de uitgever
[Uitgeverij Pentagon, 2010]

De voordracht is afkomstig uit GA 35.

Het gespiegelde ik

De "Bologna-voordracht’

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

ISBN 9789490455019