menu
 winkelmandje 

Het fluisterkind

Leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft

Janita Venema

De methodiek 'Het Fluisterkind®' maakt duidelijk dat jouw kind zich net zo intens en actief inzet voor jouw levensgeluk als jij voor dat van je kind. Je kind gebruikt zijn gedrag, spel, ontwikkeling of klachten als taal om duidelijk te maken wat er bijgestuurd mag worden in jouw leven, relatie of gezin. Daar gehoor aan geven betekent een verrijking voor jezelf maar je zult ook merken dat het positief doorwerkt op het gedrag en de gezondheid van je kind. In dit werkboek worden handvatten geboden om hiermee praktisch aan de slag te gaan. Tevens beschrijft Janita helder en recht uit het hart voorvallen uit haar leven die voor iedere ouder herkenbaar zijn en de methodiek illustreren.

Je kind zet zich net zo actief in voor jouw levensgeluk als jij voor dat van je kind.

'Janita is een meester in het vertalen van het gedrag van kinderen. Geniet daarom met volle teugen van dit waardevolle boek.' Willem de Ridder, auteur 'Handboek spiegelogie'.

JANITA VENEMA is kindertolk® , klassiek homeopaat en moeder van twee kinderen. Ze heeft sinds 1990 een praktijk en geeft lezingen en oudercursussen over de door haar ontwikkelde methodiek 'Het Fluisterkind®. Daarnaast leidt ze professionals op tot kindertolk die ouders ondersteuning bieden bij het toepassen van deze methode.
Info van de uitgever
[Ankh-Hermes, 2008]


NBD|Biblion recensie
De auteur legt uit hoe het gedrag van kinderen -zowel negatief als positief- een spiegel kan zijn voor de ouders die hun eigen onbalans kunnen helen of hun talenten kunnen ontplooien door zich bewust te worden van het spiegelgedrag. Op zeer openhartige wijze vertelt de auteur over haar problemen met zichzelf en het gedrag van haar zoontje. Deze hoofdstukken worden afgewisseld met voorbeelden van herkenbare gedragsproblematiek bij kinderen en de mogelijke reacties van de ouders. In een prettige stijl, zonder vakjargon en duidelijke schematische tekeningen, spreekt de auteur de lezer rechtstreeks aan. De oefeningen maken het verrassend duidelijk wat de auteur bedoelt. In de laatste hoofdstukken zet de auteur haar boek in een kader waarin ze een korte uitleg geeft over verschillende spirituele stromingen en hoe ze inspeelt op het gedachtegoed van Jung die al schreef over de psychologische parallel tussen ouders en kinderen. In het nawoord komt haar werk als kindertolk ter sprake, de literatuurlijst en noten maken het boek compleet. Interessant uitgangspunt voor ouders en opvoeders. Met literatuuropgave en noten.

Het fluisterkind

Leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft

Janita Venema · alles van deze auteur 

€ 25.00

ISBN 9789020211177