menu
 winkelmandje 

Het evangelie naar Mattheüs

Esoterische achtergronden

Rudolf Steiner

Uit het geschrift dat Mattheüs ons over de menswording en het mysterie van Golgotha heeft nagelaten, ontstaat een beeld van Jezus Christus zoals hij in de drie jaren van zijn openbare optreden in alle richtingen door Palestina getrokken is. Waar hij ook komt ontstaan gesprekken en niet zelden heftige debatten. […] Als een rode draad door deze vurige, ja soms vlammende toespraken heen is er steeds terugkerend het beeld van ”het rijk der hemelen”. Vandaar dat Steiner over Jezus Christus in het evangelie naar Mattheüs spreekt als over de ”verkondiger van het rijk”. Het rijk der hemelen duidt op de vaderlijke bestaansgrond die ten grondlag ligt aan alles wat is. Maar deze vaderlijke wereldgrond is niet langer boven het menselijke verheven, maar is neergedaald in de eigenheid van het menselijke zelf. […] In de zaligsprekingen uit de bergrede is dit een terugkerend motief: want in hen is het rijk der hemelen.

uit het nawoord van Christine Gruwez

Verschenen in de serie Werken en Voordrachten, voorzien van inleiding, nawoord, aantekeningen etc.

Het evangelie naar Mattheüs

Esoterische achtergronden

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 32.50

ISBN 9789060385432