menu
 winkelmandje 

Het evangelie naar Lucas

Esoterische achtergronden

Rudolf Steiner

”De grote en verstrekkende spirituele thema's die Rudolf Steiner in zijn voordrachten over het evangelie naar Lucas behandelt, stellen iedere eenzijdige interpretatie van het christendom ter discussie. Van Steiners hele oeuvre zijn het misschien juist deze voordrachten die ons als lezers van deze tijd raken. Zij maken duidelijk dat wij diep in oosterse zowel als westerse religieuze stromingen moeten doordringen om het evangelie te kunnen begrijpen. Tegelijk leren zij ons dat wij het christendom niet slechts als een verzameling van godsdienstige overtuigingen moeten zien maar als een reële kracht die in staat is mensen in de loop van de geschiedenis te veranderen.”

Uit het nawoord van Andrew Welburn

Christus' komst op aarde is de voltooiing van een lange voorbereiding, zowel op aarde als in de geestelijke wereld. Het esoterisch onderzoek van Rudolf Steiner leidde tot de conclusie dat er in het begin van de jaartelling niet één, maar twee Jezuskinderen geboren waren. Het ene kind was vervuld van goddelijke onschuld en liefde, het andere van de allergrootse kosmische wijsheid. In de voordrachten over het evangelie naar Lucas behandelt Steiner dit thema van de twee Jezuskinderen in al zijn facetten. Daarnaast beschrijft hij hoe de boeddhistische leer van liefde en medelijden in het evangelie naar Lucas tot uitdrukking komt en bespreekt hij het verband van de leer van reïncarnatie en karma met het christendom. In deze voordrachten geeft hij bovendien een vernieuwing van het achtvoudige pad van Boeddha voor deze tijd.

[info van de uitgever]
[Vrij Geestesleven, 2002]

(GA 114)

Het evangelie naar Lucas

Esoterische achtergronden

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50

ISBN 9789060385418