menu
 winkelmandje 

Heliand

Een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen

Jaap van Vredendaal

Dit is de eerste Nederlandse vertaling van het beroemde Oudsaksische gedicht over het leven van Jezus. De Heliand (”Heiland”), een van de vroegste meesterwerken uit de Oudgermaanse literatuur, werd rond het jaar 830 geschreven, toen de kerstening van de Saksen nog in volle gang was.

De Heliand getuigt van de inculturatie van het christendom in onze landen. De dichter, die zijn verhaal op de vier evangeliën baseert, plaatst het leven van Jezus in een eigentijdse, Germaanse context. Hij schetst Christus als een adellijke heer die met zijn vazallen van burcht naar burcht trekt. Landschap en klimaat zijn West-Europees.
Uit alles blijkt dat de dichter aansluiting zocht bij de belevingswereld van zijn toehoorders; een aanpak die paste bij de strategie van de eerste missionarissen in onze streken.

In deze uitgave zijn ook de Oudsaksische fragmenten van het Bijbelboek Genesis opgenomen.
Info van de uitgever
[Uitgeverij SUN, 2e druk 2007]

 

 


NBD|Biblion recensie
Een onbekende dichtte rond 830 of 840 op basis van een Latijnse evangeliënharmonie in het Oudsaksisch -in die tijd gesproken tussen IJssel en Elbe - in bijna 6000 allitererende verzen een leven van Jezus als een Germaans heldenepos. Dit is een moderne Nederlandse vertaling, samen met fragmenten van een Oudsaksische bewerking van Genesis, eveneens in allitererende verzen. In dit epos sloot hij aan bij de belevingswereld van zijn publiek: Christus is de machtigste koning, zijn leerlingen zijn diens leenmannen, zijn ouders van Davidische adel etc. Na een korte orienterende inleiding worden in 8 heldere hoofdstukken zonder vakjargon de kerstening van de Saksen behandeld, alsmede de inhoud van de Heliand, de inculturatie, de datering, ontstaan en functie ervan, de overlevering en receptie, de fragmenten van de Genesis, het Oudsaksisch en ten slotte een uitleg en verantwoording van de uitmuntende, eveneens in allitererende verzen gemaakte vertaling. Hieraan zijn verklarende voetnoten toegevoegd, welke vaak een verband leggen tussen het Oudsaksisch en het moderne Nederlands of Engels. Een literatuurlijst ontbreekt. Voor belangstellenden in het christendom van de vroege middeleeuwen in onze contreien een aanwinst.

Heliand

Een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen

Jaap van Vredendaal · alles van deze auteur 

€ 27.90

ISBN 9789085065807