menu
 winkelmandje 

Heiligen

En hun wonderen

Charles Caspers e.a.

De belangstelling voor ’heiligen’ is in de afgelopen decennia flink toegenomen, zowel bij het grote publiek als bij wetenschappers. Hetzelfde geldt voor de ’wonderen’ die al dan niet door bemiddeling van heiligen tot stand zijn gebracht. Uit onderzoek blijkt dat er meer Nederlanders zijn die in wonderen geloven, dan in God!

Desondanks worden heiligen en hun wonderen in historische werken vaak maar zijdelings besproken, bijvoorbeeld in een hoofdstukje over volksgeloof of het ’magisch wereldbeeld’. Ten onrechte, want ze vormen een belangrijke constructieve dimensie van het christendom: van kerkelijke instellingen, christelijk denken, spiritualiteit en verbeelding.

In 2005 werd daarom aan de Radboud Universiteit in Nijmegen een congres gewijd aan dit verschijnsel. Onder de titel ’Heiligen en hun wonderen’ behandelden acht deskundigen uit de Nederlandse onderzoekswereld van de humaniora, ieder binnen hun eigen discipline een historische casus: Jan van Herwaarden, Jos Koldeweij, Anne-Marie Korte, Marike de Kroon, Fred van Lieburg, Peter Nissen, Johan Oosterman en Paul Post.
[Uitgeverij Damon, 2007]

 


NBD|Biblion recensie
Vanuit alle lagen van de christelijke gemeenschap hebben mensen door de eeuwen heen belang gesteld in de aanwezigheid en verering van heiligen. In aansluiting hierop heeft de Radboud Universiteit van Nijmegen in 2005 een congres hieraan gewijd. In dit boek zijn de bijdragen gebundeld van acht Nederlandse deskundigen: J. van Herwaarden, J. Koldeweij, A. Korte, M. de Kroon, F. van Lieburg, P. Nissen, J. Oosterman en P. Post. De auteurs bestrijken een breed scala van humaniora; van historisch onderzoek naar pelgrims-insignes tot een sociaal-wetenschappelijke benadering van hedendaagse wonderverhalen. Een voorbeeld is de theologisch-liturgische duiding van post-moderne riten die een grote vlucht hebben genomen. Zoals omgang met idolen uit de sport- en muziekwereld, en vieringen rond prominente doden. Zaken die verwijzen naar een andere wereld, dan waar de meesten van ons in leven. Het boek bevat een aantal afbeeldingen in zwart-wit en talrijke voetnoten met onder meer literatuurverwijzingen.

Heiligen

En hun wonderen

Charles Caspers e.a. · alles van deze auteur 

€ 17.90

ISBN 9789055737338