menu
 winkelmandje 

Health promotion: preventief en curatief (antiquariaat)

Naar een duurzame gezondheidszorg

E.W. Baars en G.H. van der Bie

tweedehands boek

Nederland heeft de komende decennia te maken met een toenemende vergrijzing en een steeds hogere levensverwachting van de bevolking. Twee ontwikkelingen die het aantal chronisch zieken fors zullen doen toenemen. Daarnaast willen patiënten steeds meer als volwaardige partner mede in de regie van gezondheidsbevordering en ziektebestrijding betrokken worden en neemt de vraag naar duurzaamheid in de gezondheidszorg steeds meer toe. Dit alles loopt parallel met teruglopende budgetten voor de gezondheidszorg.

De tijd lijkt hiermee aangebroken om fors te investeren in het verder professionaliseren van een gezondheidsbevorderende benadering in de gezondheidszorg ('health promotion'), in aanvulling op en (op termijn) geïntegreerd met een ziektebestrijdende benadering. Het gevolg moet zijn dat mensen langer gezond kunnen blijven, meer de eigen regie in de zorg kunnen voeren, en preventief en curatief gebruik kunnen maken van veilige en werkzame gezondheidsbevorderende interventies en therapieën. Naar verwachting wordt hiermee tevens een bijdrage geleverd aan een vergroting van de duurzaamheid en een vermindering van de kosten van de gezondheidszorg.

Gezondheidsbevordering zal een hoofdrol krijgen in een toekomstige gezondheidszorg. Dit zal consequenties moeten hebben voor het (para)medisch onderwijs, het (para)medisch handelen, het versterken van patiëntencompetentie, de zorgproductontwikkeling en het wetenschappelijk onderzoek naar 'gezondheidsbevorderende zorgproducten' in het licht van een 'personalized medicine'. Op al deze punten zijn weliswaar de eerste stappen gezet, maar van een betrouwbare professionalisering in deze is nog nauwelijks sprake.

In Health promotion: preventief en curatief stelt het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg een aantal belangrijke aspecten van gezondheidsbevordering aan de orde; zoals: definities van gezondheid en gezondheid bevorderen, salutogenese en 'health promotion', chronobiologische ritmen, meetinstrumenten en analysemethoden die aansluiten bij een nieuwe definitie van gezondheid, en resultaten van empirisch onderzoek naar gezondheid bevorderen.

[Uitgeverij SWP, 2011]

Health promotion: preventief en curatief (antiquariaat)

Naar een duurzame gezondheidszorg

E.W. Baars en G.H. van der Bie · alles van deze auteur 

€ 5.00

ISBN 9789088502903