menu
 winkelmandje 

Grondwaarheden uit de geesteswetenschap

Rob Gruben

”In ieder mens sluimeren vermogens die hem in staat stellen zich inzicht te verwerven in hogere werelden.” Met deze zin begon Rudolf Steiner zijn basiswerk De weg tot inzicht in hogere werelden.

Een langdurige en serieuze studie, het toetsen van de resultaten van deze studie aan eigen levenservaringen en het louteren van de moraliteit zijn, ook voor de schrijver van dit boek, de pijlers waarop geesteswetenschappelijk onderzoek berusten moet.

Dit boek gaat over thema's die van essentieel belang zijn om inzicht te krijgen in de mens als spiritueel wezen en zijn verhouding tot de geestelijke wereld, zoals:

- de gang van de mens in het leven na de dood
- het werken van engelen
- het vormen van karma
- de betekenis van Christus.

Klik hier... voor een interview met de auteur.


Hieronder een recensie van dit boek, verschenen in de Rotarian (november 2006)

Ontdekkingsreis door verborgen werelden

De mens kan meer dan hij zelf beseft. Dat wisten we natuurlijk al, in ons dagelijks leven doen we daar immers steeds ervaring mee op en wie daar bewust naar kijkt weet dat een mens nooit 'uitgeleerd' is. De mens die daarvoor open staat kan zich blijven ontwikkelen.
In bepaalde levensbeschouwelijke visies gaat men ervan uit dat de mens, in principe ieder mens, ook over de mogelijkheden beschikt om de wereld achter de zintuiglijke verschijnselen te leren kennen. Die niet-zintuiglijke wereld laat zich net zo exact onderzoeken en beschrijven als de wereld die ons alledaagse leven vormt, althans, voor degene die zich daartoe schoolt. Recent verscheen een boek van Rob Gruben dat hiervan een opmerkelijke illustratie is.
Grondwaarheden uit de geesteswetenschap is een heldere beschrijving van de zoektocht door de spirituele wereld die de schrijver maakte met behulp van de innerlijke vermogens die hij in zichzelf wakker maakte. Die conclusie dringt zich in elk geval op bij de aandachtige lezer: de schrijver betreedt een gebied dat voor veel mensen moeilijk toegankelijk is, maar 'hij is er werkelijk geweest' en beschrijft wat hij daar ontdekt heeft.
Zo beschrijft hij de mens als een spiritueel wezen dat niet alleen uit een lichaam en uit materiële, lichaamsgebonden processen bestaat maar als een wezen bestaande uit lichaam, ziel en geest. De schrijver vertelt over een onsterfelijk deel van de mens en de weg die dit spirituele deel van de mens na het aardse sterven gaat; over andere, voor aardse ogen 'onzichtbare' wezens (bijvoorbeeld engelen) en hun werken; over reïncarnatie en over het vormen van karma: de essentie van ons vroegere doen en laten die ons in een volgend leven begeleidt. In tegenstelling tot oosterse varianten van de leer van het karma betoogt de schrijver dat het gevormde karma niet dwingend is, maar de mens in zijn ontwikkelingsweg naar vrijheid, steeds kansen biedt. Tenminste… als we open staan om van het leven te leren en de vermogens die we in ons dragen willen ontwikkelen.
Een bijzonder boek!

[info van de uitgever]

Grondwaarheden uit de geesteswetenschap

Rob Gruben · alles van deze auteur 

€ 6.00

ISBN 9073310466