menu
 winkelmandje 

Grondprincipes van coachen

John Luijten en Kees Locher

Grondprincipes van coachen behandelt de kern van coachen: het maken van een interventie in de relatie mens en organisatie. Het boek gaat daarbij spannende kwesties niet uit de weg: wie stuurt er in een coachrelatie? Hoe verhoudt zich de vraag van de cliënt en diens leidinggevende/opdrachtgever? Coachen is geen therapie, maar wat is dan de werking? Wat voor tarief vraag je als coach?

Grondprincipes van coachen is grondig: van begin tot het einde van het coachtraject wordt de lezer handvatten gegeven om het coachtraject vorm te geven in de vorm van zeven bakens:
Beeld vormen - proces ontwerpen - condities creëren - interveniëren - biografisch en organisatieontwikkelgericht kijken - zin geven - integreren.

Het boek is op handelen gericht. Concepten - gebaseerd op de jarenlange management-, advies-, training- en coachervaring van de auteurs - wisselen af met op de coachpraktijk gerichte opdrachten.

Dit boek is bestemd voor iedereen die zich op professionele wijze met coach- en ontwikkelgesprekken bezighoudt of wil bezighouden. Externe en interne coaches, organisatieadviseurs, maar ook leidinggevenden die beseffen dat het geheim van leidinggeven ook schuilt in het tot ontwikkeling brengen van hun medewerkers. Dit boek kan ook een hulpmiddel zijn voor opleiders die zich bezighouden met de opleiding van professionals en daarbij methodieken van coachen willen gebruiken.

De auteurs zijn senior medewerkers aan het NPI Instituut voor Organisatieontwikkeling te Zeist.

[info van de uitgever]

Grondprincipes van coachen

John Luijten en Kees Locher · alles van deze auteur 

€ 41.00

ISBN 9789060384282