menu
 winkelmandje 

Groeiwijzer van nul tot één jaar

Paulien Bom en Machteld Huber

Het lijkt een goed idee van de uitgever Christofoor, de boekjes over babies en jonge kinderen in een aparte serie onder te brengen. Zo beleefden de beide Groeiwijzers, die verpleegkundige Paulien Bom schreef samen met de arts Machteld Huber, onlangs hun 5e, resp 4e druk, met aanvullingen die de boekjes up-to-date maken, en voorzien van een nieuw fris kaft.

De vele herdrukken van de beide Groeiwijzers (van nul tot één jaar en van één tot vier jaar) bewijzen wel dat de boekjes in een behoefte voorzien. Ze begeleiden ouders in de ontwikkeling van hun kind, vanaf de eerste dagen na de geboorte tot de kleuterleeftijd. Alle aspecten van de kinderlijke ontwikkeling komen aan de orde: voeding, verzorging en opvoeding. Problemen waar elke opvoeder mee te maken krijgt, worden beschreven en vragen waar je mee leeft, worden verwoord en beantwoord. Mogelijke oplossingen zijn duidelijk vanuit de praktijk gegeven en worden zo gebracht dat je niet het gevoel krijgt, schromelijk tekort te schieten als je het anders doet. Integendeel: de nadruk ligt erop dat je als opvoeder zelf de keuze maakt voor een aanpak die past bij jou en je kind.

De Groeiwijzers zijn ontstaan vanuit een werkgroep van medewerkers van consultatiebureaus op antroposofische basis. De boekjes bevatten een literatuuropgave, productinformatie, adressenlijsten in Nederland en België, en een register dat het je mogelijk maakt, zonodig snel even iets na te lezen.

Ank Kramers in ABC Antroposofie nr. 8

Groeiwijzer van nul tot één jaar

Paulien Bom en Machteld Huber · alles van deze auteur 

€ 15.95

ISBN 9789062385928