menu
 winkelmandje 

Goethe - Schiller Briefwisseling

Aart Leemhuis (red)

De briefwisseling Goethe-Schiller omvat een rijke uitwisseling van ervaringen en ideeën van twee volstrekt verschillend geaarde genieën. De schrijver en natuurwetenschapper Goethe (1749-1832) refereert aan de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid, de dichter en filosoof Schiller (1759-1805) aan de begrippen van het verstand. De fenomenologische empirist en de idealistische rationalist vinden elkaar ondanks hun tegengestelde uitgangspunten in hun streven naar waarheid en het scheppen van schoonheid.

In de periode van hun vriendschap (1794-1805) schreef Schiller zijn belangrijkste werken, waaronder het filosofische essay Über die aesthetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen en de dramatische trilogie Wallenstein. Bij Goethe kwamen o.m.Wilhelm Meisters Lehrjahre en Hermann und Dorothea tot stand, terwijl Faust opnieuw ter hand werd genomen en aan de Farbenlehre verder gewerkt. Samen redigeerden Goethe en Schiller het door Schiller opgerichte maandblad Die Horen en de jaarlijkse Musenalmanach, waarvoor zij de roemruchte polemische distichons Xenien schreven.

De brieven portretteren de persoon van de schrijvers, betrekken de lezer in alle stadia van hun kunstzinnige en wetenschappelijke creativiteit en roepen beelden op van het culturele leven in Duitsland, in het bijzonder in Weimar en Jena, dat niet toevallig beschouwd werd als het centrum ervan.

(Uitgeverij Damon, 2005)

[info van de uitgever]

Goethe - Schiller Briefwisseling

Aart Leemhuis (red) · alles van deze auteur 

€ 34.00

ISBN 9055736058