menu
 winkelmandje 

God in het diepst van onze genen

Het individueel oordeel en de biogenetische chaos

Lucie Spranghers (e.a.)

Goethe zag de natuur als een eigen wezen. Hij sprak dan ook over ‘de rechten van de natuur’, omdat voor hem elk wezen in de eerste plaats omwille van zichzelf bestaat. De mens vandaag ziet de natuur vaak als een nuttig voorwerp, maakbaar naar de eigen wensen. We worden overspoeld met informatie over genetische manipulatie. De voordelen en schier onbeperkte toepassingsmogelijkheden van biotechnologie worden bijna niet meer in vraag gesteld. De resultaten glippen ongemerkt in onze voeding binnen, in onze geneeskunde, in de internationale verhoudingen van deze wereld.

In dit cahier worden opnieuw een paar fundamentele vragen naar voren geschoven: wat is de werkelijke identiteit van een gen? Is het niet een materialistische droom om totale controle te krijgen over de voedselproductie in de wereld? Wat is de macht van de genen? Bepalen genen wel het hele organisme of heeft Goethe gelijk?

In een aantal afzonderlijke essays komen deze thema’s aan bod. De laatste vraag die gesteld wordt, betreft een mogelijk uitgangspunt voor de mens die zoekt naar een oordeelshouvast in dit sompige moeras. De vraag naar een houvast voor het morele oordeel werd door Rudolf Steiner zowat een eeuw geleden geformuleerd; vandaag biedt zij de mens een spoor naar moraliteit in de DNA-mythe.

(Rudolf Steiner Academie, 2001)

[info van de uitgever]

God in het diepst van onze genen

Het individueel oordeel en de biogenetische chaos

Lucie Spranghers (e.a.) · alles van deze auteur 

€ 9.25