menu
 winkelmandje 

Gezondheid

voor mens en samenleving

Rudolf Steiner

“Want dan zal vanuit het vrije geestesleven het inzicht in de noodzakelijkheid van een hygiëne als sociaal verschijnsel het stempel dragen van de verzorging van datgene, wat noodzakelijk is voor die hygiëne, van een door zakelijkheid en vakkennis gedragen economisch leven, en de positieve gezindheid die daarin ontwikkeld zal worden.
(…) Dan zullen het zeker niet de leken, de dilettanten zijn die gezond maken, maar dan zal de mondig geworden mens als een gelijke staan tegenover degene die hem als terzake kundige arts dit of dat zegt.”

info van de uitgever
(Nearchus / ABC Antroposofie, 2020)

NB: Deze voordracht verscheen eerder onder de titel: Hygiëne als sociaal vraagstuk en is ook opgenomen in: Spirituele grondslagen voor de gezondheidszorg

Voordracht van 7 april 1920, afkomstig uit GA 314

Gezondheid

voor mens en samenleving

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 3.00