menu
 winkelmandje 

Gelukkig ouder worden

Aanvaarden, loslaten en je verzoenen

Anselm Grün

Meer dan ooit groeit in onze maatschappij het besef dat je als oudere niet afgeschreven bent. Integendeel, bewust omgaan met ouder worden vormt een spirituele tijd van groei en rijpheid. Grün daagt ons uit om de confrontatie met de ouderdom aan te gaan. Luisteren naar de refl ecties van deze ervaren monnik doet ons ook nadenken over het leven zelf en helpt ons om bewuster en alerter om te gaan met het nu.
info van de uitgever
[Ten Have, 7e druk 2017]

NBD Biblion bespreking
Met dit boek wil de bekende veelschrijver en benedictijner monnik Anselm Grün zijn lezers aanmoedigen om bewust om te gaan met het ouder worden. Grün is zelf al in de zestig en dus ervaringsdeskundige. Bovendien heeft hij ook veel mensenkennis opgedaan tijdens zijn vormingswerk. Ouder worden, zo stelt Grün, is een basale menselijke ervaring. De auteur bespreekt achtereenvolgens de verschillende fasen: van aanvaarding en zich verzoenen, over eenzaamheid, loslaten, angst en depressie, tot zwijgen en zelfs de stervensvoorbereiding. Merkwaardig is de passage over de geloofstwijfel en de motivatie om ondanks alles toch te geloven. Het boek is zeer vlot geschreven, maar gaat wel uit van een duidelijke gelovige attitude. De verwijzingen naar de geloofstraditie en naar Grüns oude moeder zullen christelijke lezers dan ook zeker waarderen. Bovendien wordt het betoog geillustreerd met heel wat citaten uit de Bijbel en de theologische literatuur. Dat alles biedt een goed alternatief voor de lezer die het onderwerp wil bekijken vanuit een religieuze invalshoek.

Gelukkig ouder worden

Aanvaarden, loslaten en je verzoenen

Anselm Grün · alles van deze auteur 

€ 24.99

ISBN 9789025905163