menu
 winkelmandje 

Facetten

voor piano

Annelies Rhebergen

VOORWOORD bij de eerste druk

Deze bundel pianomuziek is tot stand gekomen, omdat ik gebeurtenissen in mijn leven een ”plek” wilde geven. En muziek is voor mij een geschikte manier om iets uit te drukken.

”Facetten” is de titel van het eerste stuk. Het gaat om facetten van mijn leven. Tien aspecten waarmee ik te maken heb gehad en die ik, meer of minder vaak, bij anderen om mij heen zie.
Ik heb deze tien facetten niet apart genummerd. Het is één stuk en u zult ze in de muziek herkennen. Wel wil ik ze hier noemen: vanuit harmonie gaat het naar verstoring, verlamming, fixatie, angst en pijn, karakter, doorzettingsvermogen, moed, vergeving en tenslotte bevrijding. Vooral het gevoel bij deze tien aspecten is getoonzet.

Het tweede stuk ”Ontmoetingen” zijn ontmoetingen van mij met drie mensen van heel verschillende aard en leeftijd. Daarna volgt ”Stemmingen”. Tenslotte ”Dolor”. Dit woord uit het Latijn voor fysieke pijn, smart, leed, verdriet is hier getransformeerd tot muziek.

De stukken dateren van 2001 en 2002 en zijn in volgorde van ontstaan in deze bundel gedrukt.

Annelies Rhebergen-Traanman
(geb. 1951)
Warnsveld, oktober 2003


VOORWOORD bij de tweede druk

Een jaar na de eerste verschijnt deze tweede druk. Dit autobiografisch werk heeft zijn weg inmiddels gevonden naar verschillende geïnteresseerden. Ik wil met name noemen de Vereniging van Kinderen van Verzetsdeelnemers. Voor haar 3e lustrum is een CD-opname gemaakt. Tijdens de viering van dit lustrum werd het stuk Facetten ”live” gespeeld. In de bewegingskunst euritmie wordt met groot enthousiasme muziek uit deze bundel gebruikt.
Ook uit de pianowereld klinken enthousiaste stemmen: diepgang, eenvoud, grote intensiteit zijn woorden die daarbij te horen zijn.

In deze tweede druk zijn alleen enkele technische veranderingen genoteerd.
Warnsveld, september 2004


Over haar werk zegt de componiste:
”Eveneens componeer ik niet vanuit een gedicteerd schema, of een toonsoort of uit de dictatuur van maatstrepen. De klank is vrij en vindt haar eigen weg. Ik ben ervan overtuigd dat er overal muziek is, toon, trilling, klank. Als de dirigent een toon aangeeft, is het besef van de toon er al voordat deze gezongen wordt. Het gaat erom je hiervan bewust te worden. Ik heb vaak het gevoel dat we de materie - dat wat ingewikkeld en ingeklonken is - weer vrij moeten maken. Bij mij begint dat soms met een enkele toon, een interval, een idee. En dan ontwikkelt zich dat verder. Ik hoef bij wijze van spreken de muziek alleen maar op te schrijven. En als het stagneert, neem ik een pauze en laat het los. Later bevraag ik de compositie: Hoe wil je verder? Wat wil je dat ik doe? Soms zeg ik dat hardop, denk het dus niet alleen in mijn hoofd, maar spreek ik het luid uit. Als ik de vraag uitspreek, is het alsof de vraag duidelijker bestaat. Vervolgens wacht ik en sta open voor wat er komt.”

<a href='http://home.planet.nl/~giele391/anneliesrhebergen.htm' target='_blank'>home.planet.nl/~giele391/anneliesrhebergen.htm</a>

[info van de uitgever]

Facetten

voor piano

Annelies Rhebergen · alles van deze auteur 

€ 9.95