menu
 winkelmandje 

Faalangst

Naar meer zelfvertrouwen en assertiviteit

Pieter Langedijk

We hebben aanzienlijk meer mogelijkheden in ons dan we zelf denken. Door de vaak negatieve opmerkingen en kritiek van opvoeders, onderwijzers en anderen zijn we steeds gewezen op wat we niet weten, niet kunnen en niet zijn. We voelen ons dan een vier en proberen een acht te lijken. We worden onzeker, zijn bang tekort te schieten. Angst maakt dat het denken uitgeschakeld wordt ' waardoor we minder presteren dan we zouden kunnen, we onszelf niet durven te zijn en niet durven te zeggen wat we denken en voelen. Faalangst betekent meestal een slechter functioneren van ons lichaam, koude voeten, spanningen en een minder goede ademhaling. In dit boek zet de schrijver uiteen hoe faalangst ontstaat, wat we er zelf aan kunnen doen en wat er met hulp van anderen aan te doen is. We zullen ons dan gaan realiseren dat we meer weten en kunnen dan anderen ons hebben doen geloven en dat we meer in ons hebben dan we dachten. Mede aan de hand van tal van oefeningen kunnen we onze lichamelijke gezondheid verbeteren en ons zelfvertrouwen vergroten. We krijgen een betere kijk op onze mogelijkheden en leren onze lichamelijke en emotionele blokkades te doorbreken. Daardoor worden we zekerder van onszelf, kunnen we beter omgaan met kritiek en agressie en zal onze faalangst tot het verleden behoren. Een boek dat u zelfvertrouwen geeft.
info van de uitgever
[Ankh-Hermes, 10e druk, 2011]

NBD Biblion bespreking
Van de hand van deze auteur is over een breed gevarieerd terrein een aantal publikaties verschenen. Faalangst is thans het thema. De auteur benadert dit veel voorkomend verschijnsel van verlegenheid en angstige gespannenheid in sociale en prestatiesituaties vanuit ij optieken: de transactionele psychologie, de neuropsychologie en de antroposofie. Allereerst wordt het onderwerp afgebakend. Vervolgens licht de schrijver toe hoe faalangst kan ontstaan. Het hoofdgedeelte wordt besteed aan adviezen en behandeltechnieken. Dat maakt het praktisch bruikbaar. Een bezwaar kan zijn dat nogal wat voorkennis van de lezer wordt verondersteld m.b.t. de specifieke vooronderstellingen die de auteur ten aanzien van dit onderwerp heeft, bijv. als er gesproken wordt over de invloed van "vorige levens". Leerkrachten en hulpverleners kunnen ideeën voor praktische begeleiding vinden. In de 10e druk werd de tekst geheel herzien: overzichtelijker, ruimer, aangevuld en beknopter weergegeven.

Faalangst

Naar meer zelfvertrouwen en assertiviteit

Pieter Langedijk · alles van deze auteur 

€ 18.50

ISBN 9789020260519