menu
 winkelmandje 

Europese mysteriën

en ingewijden

Rudolf Steiner

In de mysteriën heerste de diepste geheimhouding. Op mysterieverraad stond de doodstraf. Nu de tijd van openbaarmaking is aangebroken, kan de ingewijde via de geesteswetenschap de mysterie-inhoud onthullen. In deze voordrachten schetst Steiner de 'kring van twaalf' met de dertiende die onder hen woonde. Hij beschrijft wat er in de mysterieplaatsen gebeurde, en hoe de europese sagen van de mysteriën afstammen. We beschouwen o.a. Balder, Loki en Siegfried, de godenschemering, en Floris en Blancefleur.
Het mysterieleven van Europa vormt de basis voor ons huidige bewustzijn.
info van de uitgever
(Pentagon, 2016)

Voordrachten uit GA 57, GA 228, fragmenten uit GA 93 en GA 93a


Inhoudsopgave:
Europese mysteriën en ingewijden

Berlijn, 6 mei 1909
De ervaringen van de ingewijden in de mysterieplaatsen. In de druïdenmysteriën werd de inwijdeling in een op-de-dood-lijkende slaap gebracht. De ziel – Ceridwen – beleefde de geestelijke gebeurtenissen die op haar af kwamen. – Hoe, de verborgen wezens. In het noorden werden de drottenmysteriën gesticht door de ingewijde Sieg, van wie de Siegfried-sagen afomstig zijn. Hij vormt een kring van twaalf mensen, van wie ieder op
speciale wijze zijn ziel ontwikkelde. Een dertiende was onder hen werkzaam als plaatsvervanger van de godheid. Zij vormden een hoger organisme zodat er een hoger wezen onder hen kon wonen. De graal is de uitdrukking van het Christus-mysterie. Wolfram von Eschenbach laat zien hoe de ziel van de dofheid boven de twijfel opstijgt naar de 'saelde', naar het leven in de geestelijke werelden. Lohengrin is een ingewijde, Elsa von Brabant is de zoekende ziel. In de mysteriën werd het esoterische christendom verzorgd.
In de sage van Floris ende Blancefleur wordt het vinden van de wereldziel door de menselijke ziel uitgedrukt. Floris is gereïnkarneerd in de dertiende en veertiende eeuw om een nieuwe mysterieschool te stichten: in de grondlegger van het rozenkruiserdom. Goethes grootste literaire daden zijn gevoed uit de bronnen van de rozenkruisers.


De zonne-inwijding van de druïdenpriester
Dornach, 10 september 1923 [fragment]
In de kromlechs, de dolmens onderzochten de druïdenpriesters de geheimen van het heelal. Zonnekrachten alléén laten cellen woekeren; het vormende en de verscheidenheid zijn a”omstig van de maankrachten die met de zonnekrachten samenwerken. Elementenwezens streefden ernaar om tot in het reusachtige uit te groeien; die uit het wortelgebied werden tot vorstreuzen, wat er in de bladgroei zat werd, reusachtig vergroot, tot nevelstormen; wat in de bloemkracht leefde werd, reusachtig vergroot,
tot vernietigend vuur. De Jötuns, reuzenwezens. De druïdenpriester
las dat wat hij door zijn zonne-inwijding kon afdwingen, en wat hij
daardoor uit zijn maan-natuurwetenschap aan kennis kon verkrijgen.
Die kennis stroomde in het sociale en religieuze leven binnen. Door te bestuderen wat zich afspeelt in de smeltende aarde, in de storm en in de kokende zonnehitte, en dat toe te passen op het zonneproces in de planten, konden ze hun geneesmiddelen, geneeskruiden produceren: de verzoening van de reuzen met de goden. Het verschil tussen voedingsmiddel en geneesmiddel. Een niet-intellektualistische civilisatie, verbreid over grote delen van Noord- en Midden-Europa, ongeveer drie- of drieënhalf duizend jaar geleden. Er bestond geen schrift, alleen het kosmische schrift. Pas Wodan – met de Merkurius-impulsen – bracht het runenschrift en zo de eerste intellektualistische impuls; de mysteriën uit het gebied van de Zwarte Zee. De Baldersage: beeld van hoe het intellektualisme de zielegesteldheid is die rekening houdt met de dood, daartegen echter geen geneesmiddel kent. De daarmee verbonden
doodsangst kan sinds het mysterie van Golgotha naar ziel en geest worden genezen met de Christus-gestalte, die verrijzen kan. Loki buiten in de wilde vuurwerkingen; Loki in het innerlijk van de mens: omvormen van de plant tot geneesmiddel. Giftige krachten worden genezende krachten wanneer ze op de juiste plek worden gebracht.

Europese mysteriën en ingewijden
Berlijn, 30 september 1904
Drotten of druïden zijn oeroude germaanse ingewijden. De drie
trappen van inwijding. De Edda als verhaal van wat werkelijk in de oude drotten-mysteriën is voorgevallen. De druïden-priesters als bouwers van de mensheid. Een zwakke a)eelding daarvan in de visies van de vrijmetselaars.

FRAGMENT van voordracht
Berlijn, 5 november 1905

Europese mysteriën

en ingewijden

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

ISBN 9789492462022