menu
 winkelmandje 

Esoterische verdiepingen

Rob Gruben

In dit boek worden onderwerpen van diverse aard vanuit een spirituele dimensie behandeld. Onder meer kindersterfte, orgaandonatie en geboorteproces komen aan de orde maar ook aan het opstandingslichaam van de Christus is een hoofdstuk gewijd.

Het bijzondere van dit werk is dat de inhoud door zelfstandig geesteswetenschappelijk onderzoek tot stand is gekomen. De auteur doet vanuit zijn eigen inspiraties en intuïties uitspraken die de bestaande esoterische literatuur aanvullen of uitwerken. Dat maakt het boek zowel uitdagend als gewaagd.

Eerder verscheen van de hand van Rob Gruben Grondwaarheden uit de geesteswetenschap. In diezelfde lijn is ook deze publicatie opgezet die opnieuw een grondige en precieze beschrijving biedt van diverse aspecten van al dan niet zintuiglijk waarneembare verschijnselen; een esoterische verdieping in de volle zin van het woord.
(Nearchus CV, 2008)

Klik hier... om het interview met de auteur te lezen bij het verschijnen van zijn eerste boek (Grondwaarheden uit de geesteswetenschap).

Esoterische verdiepingen

Rob Gruben · alles van deze auteur 

€ 19.50

ISBN 9789073310575