menu
 winkelmandje 

Een stap verder

Nard Besseling

De Bernard Lievegoed Kliniek is al ruim 25 jaar voor velen een begrip. Een mooi voorbeeld van een antroposofisch ideaal dat werkelijkheid is geworden. De psychiater Steven Matthijsen was destijds een van de belangrijkste initiatiefnemers. Aan de basis van de totstandkoming stond echter ook een groot verschil in visie. Dit verschil mondde uit in een conflict waarbij Steven Matthijsen zelfs tot in het uitvoeren van zijn praktijk schade heeft ondervonden. Matthijsen heeft voor zijn jarenlange inzet vanuit antroposofisch-medische kring niet de erkenning gekregen die hij verdiende. In dit boek wordt niet alleen de ontstaansgeschiedenis van de kliniek uit de doeken gedaan, maar geeft de auteur alle betrokken partijen ook handreikingen om alsnog met deze pijnlijke geschiedenis in het reine te komen.

”Ook wanneer de mensen die in de betreffende lotsdramatiek stonden vaak gehandeld hebben als ambtsdragers of functionarissen in een bestuur of vereniging, dan staan zij toch uiteindelijk zelf als mens voor de gevolgen van de beslissingen die zij in die aangelegenheden hebben genomen. Hoe een dergelijk zuiver menselijk vlak, een elkaar 'op ooghoogte' opnieuw ontmoeten mogelijk kan worden, ook wanneer we intussen drie decennia verder zijn en andere mensen nu de betreffende functies bekleden en bijbehorende opgaven hebben - daarover gaat dit boek.”
(Michaëla Glöckler in het voorwoord)

Info van de uitgever
[Malpertuis Editions, 2014]

Een stap verder

Nard Besseling · alles van deze auteur 

€ 14.50

ISBN 9789080757707