menu
 winkelmandje 

Een kind is een zichtbaar geworden liefde

Opvoeden van kinderen van 0-7 jaar

Mieke Mosmuller

Een kind is een zichtbaar geworden liefde.
Deze woorden van de romantische dichter Novalis drukken de ontroering uit die mensen voelen bij het zien van een kind.
Mieke Mosmuller beschrijft in dit boek waar die ontroering op berust en hoe deze kan worden tot een moderne grondslag voor de opvoeding van kleine kinderen.
Het boek zal voor vele opvoeders, zowel ouders als verzorgers en onderwijzers
in de laagste klassen een bron van opvoedkundige wijsheid zijn.
Mieke Mosmuller is arts en filosoof. Als huisarts heeft ze gewerkt op consultatiebureaus
voor zuigelingen en kleuters en lesgegeven aan kraamverzorgsters.
Zij heeft drie kinderen.
Info van de uitgever
[Occident, 2013]

Een kind is een zichtbaar geworden liefde

Opvoeden van kinderen van 0-7 jaar

Mieke Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 17.95

ISBN 9789075240344