menu
 winkelmandje 

Een andere kijk op hoogbegaafdheid

Mariken Althuizen (e.a.)

Wat is hoogbegaafdheid? Er is geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid, en 'dé hoogbegaafde' bestaat niet. Bij hoogbegaafdheid denken we in eerste instantie aan moeilijke concepten kunnen begrijpen en aan snel kunnen denken. Maar bij hoogbegaafdheid hoort ook overspoeld raken door prikkels. En je noodgedwongen aanpassen omdat het lijkt alsof je echte ik niet past binnen de sociale normen. Dat hebben de auteurs allen zelf ervaren en vanuit deze ervaringen beschrijven zij - en bepleiten zij - een andere kijk op hoogbegaafdheid.
Vanuit dit kader worden een aantal belangwekkende thema's besproken: intelligentie, gedrag, prikkelverwerking, onderwijs, een andere kijk op onderzoek en tests. Ook komt de stand van zaken vanuit de wetenschap aan bod en noteren zij een staalkaart aan ervaringen van jongere en oudere hoogbegaafden. Aan het slot van elk hoofdstuk geven de auteurs uitgebreide tips en adviezen aan ouders, leerkrachten en kinderen om beter om te leren gaan met hoogbegaafdheid.
Het gaat bij hoogbegaafdheid niet om prestaties. Het gaat er zelfs niet om dat je het beste uit hoogbegaafden haalt. De auteurs willen duidelijk maken dat hoogbegaafdheid gaat om je 'zijn' dat zich ontwikkelt in de loop van je leven. En met de opgedane inzichten uit Een andere kijk op hoogbegaafdheid kun je je 'zijn' sturen in de richting die jij wilt.

NBD Biblion bespreking
Hoewel ook in dit informatieve boek over hoogbegaafdheid uitgegaan wordt van wetenschappelijke theorieën, borduurt men toch vooral met een positieve blik voort op de eigen ervaringen thuis, in de maatschappij, het onderwijs en op het werk. Het boek kan zowel van voor naar achteren gelezen worden als op wenselijk thema. De informatie houdt evenwel altijd verband met elkaar. Na de inleiding wordt een andere kijk op intelligentie gegeven. De ervaringsverhalen komen onder andere langs in het hoofdstuk over prikkelverwerking. Voor de mensen die te maken hebben met hoogbegaafden (bijvoorbeeld ouders en leerkrachten) wordt onder meer een andere kijk op gedrag, testen en onderwijs gegeven. Het boek eindigt met een hartenkreet aan de hoogbegaafden om toch vooral zelf het heft in eigen hand te houden. Een plezierig lezend boek dat natuurlijk jargon bevat maar toch vooral doordrenkt is van ervaringsverhalen van hoogbegaafden zelf. En alleen al dat onderscheidt deze uitgave van andere boeken over dit actuele thema. Jammer dat sommige aanvullende modellen/tekeningen/teksten in een wel erg klein lettertype zijn afgedrukt.

Een andere kijk op hoogbegaafdheid

Mariken Althuizen (e.a.) · alles van deze auteur 

€ 21.00

ISBN 9789088505591