menu
 winkelmandje 

Driegonaal

November 2022 (jrg. 38, nr.5)

Uit dit nummer:

Over het eigendom van grond en kapitaal
Kapitaal ontstaat altijd uit het samenvloeien van menselijke prestaties in een gezamenlijk verband (een onderneming). Daar zet ieder zijn vaardigheden in en draagt ieder bij aan winst en overwinst. Wanneer ieder dan een billijk inkomen heeft ontvangen, dient dat wat resteert (de overwinst, het kapitaal) onder het beheer te komen van een kring van deskundigen die samen, plaatsvervangend voor de gemeenschap, bepalen waar dit kapitaal, ten behoeve van diezelfde gemeenschap, op een vruchtbare wijze kan worden ingezet: mogelijk kan het worden gebruikt voor nieuwe economische initiatieven, of het kan worden weggeschonken om de ontwikkeling van menselijke vaardigheden (in onderwijs, kunst, wetenschap en ga maar door) mogelijk te maken.

Rudolf Steiner en 'complottheorieën'
Complotten bestaan en complottheorieën kunnen niet categorisch worden afgewezen. Maar wie op dit gebied reëel wil denken, moet zien dat er sinds lang een traditie van valse complottheorieën bestaat die ons zand in de ogen strooit of echte complotten mogelijk maakt - of de protagonisten zich dat nu bewust zijn of niet. Voor wie wil bijdragen aan de missie van de antroposofie, in het bijzonder de omvorming van het Angelsaksische logewezen door een juist inzicht in hun wezen en werken, is het uitkijken geblazen. Zicht krijgen op politiek occultisme neemt naar mijn ervaring vele jaren en begint met een grondige studie van de hoofdlijnen die Steiner aangeeft. Wie hierbij haast heeft, zo hoogmoedig is om te denken dat studie van Steiner voor hem niet nodig is, geen helderheid in het denken nastreeft, of wie z'n wereldvreemdheid niet kan overwinnen, die dreigt een scheve schaats te rijden en zo onderdeel van het probleem te worden in plaats van de oplossing.

Lieuwe Top van De Tovertuin
"En toen begon de magie! Want als je een goed idee hebt, wat bruist en leeft en je bent er zelf heel veel enthousiast over, dan krijg je daardoor anderen ook enthousiast. Er kwamen mensen met ideeën en mensen die wilden helpen. We vonden iemand die als stille vennoot 20.000 euro ter beschikking stelde als beginkapitaal. Daardoor werden we een commanditaire vennootschap.

Er ontstond een uitwisseling. Boeren uit de buurt kwamen helpen met ploegen en bemesting. We voerden gesprekken met mensen die meedachten over hoe we het juridisch en zakelijk konden aanpakken. De Bolster sponsorde de helft van het zaad. Dat zijn dingen waar je geen rekening mee kunt houden, maar die toch gebeuren.
Een begroting maak je op basis van dingen die je weet, maar niet op basis van dingen die zomaar zouden kunnen gebeuren. Door meer ons hart te volgen in plaats van te veel aan een plan of begroting vast te zitten,hadden we meer ruimte waardoor we steeds opnieuw konden kijken. En verrast te worden door goede ideeën van leden en hulp van mensen uit de buurt. Het lijkt wel alsof we worden geholpen door engeltjes.
Die magie is het hele jaar doorgegaan, tot nu aan toe. Het geeft veel vertrouwen dat het initiatief gezien wordt, gedragen door anderen, dat is de grote test of je plan levensvatbaar is of niet.”

Driegonaal

November 2022 (jrg. 38, nr.5)

€ 6.00