menu
 winkelmandje 

Driegonaal

37e jrg, nr.1 (februari 2021)

Uit de inhoud van het eerste nummer van de 37e jaargang:

- Adopteer een Kamerlid (John Hogervorst)
“Kiezers kunnen de komende weken weer ronddwalen in een woud van beloftes, vrome voornemens, mooie woorden en de waan van de dag. Terwijl politieke partijen over elkaar buitelen om te laten zien dat er geen bevolkingsgroep is voor wie zij niet iets moois in petto hebben en lobbyisten ervoor zorgen dat de belangen van hun opdrachtgevers gewaarborgd blijven, is er niemand die oog heeft voor degenen die van dit alles het slachtoffer zijn. Een drama voltrekt zich en Nederland kijkt de andere kant op!
We hebben het hier over de 150 leden van de tweede kamer die op 17 maart gekozen worden en daarmee maximaal vier jaar onvoorwaardelijk krijgen. Ga er maar aan staan! Er is geen mens die zich hun lot aantrekt. Driegonaal brengt deze nieuwe affaire aan het licht en vraagt aandacht voor deze verworpenen der aarde. Zij staan er niet alleen voor want hier zetten we op een rijtje hoe hun nood gelenigd kan worden.”


- De Grote Reset (Harrie Salman)
“Er wordt wel gedacht dat burgers niet in staat zijn een oordeel te vormen over de problemen van de complexe samenleving van vandaag. Hiervoor zijn mondige burgers nodig en een politieke inrichting van de samenleving waarin de rechtsvragen transparant zijn. Dat zijn vragen die iedereen aangaan en waarin iedereen in zijn of haar kwaliteit als mens een gelijke inbreng behoort te hebben. Het gaat daarbij om wetten die rechten en plichten vastleggen en om de ordening van de samenleving. De taak van burgers in het politieke leven is het bepalen van kaders waarbinnen mensen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen, hun rechten als mens gewaarborgd zijn en zij niet in een strijd om het bestaan zijn verwikkeld, maar in samenwerking met elkaar de natuurlijke hulpbronnen kunnen aanwenden voor een menswaardige samenleving. Dit vereist een andere reset dan het World Economic Forum met haar top-down benadering wil doorvoeren. De veranderingen moeten van de basis uitgaan, van burgers en niet van de elites die hun eigen belang nastreven.”

- Vincent van Vliet over de aantasting van ons oordeelsvermogen
“Verhalen zijn voor veel mensen ook overtuigender dan stellingen, feiten en argumenten.”
“Het stellen van bepaalde vragen, het plaatsen van bepaalde kanttekeningen of het uitspreken van een bepaalde mening is volgens bepaalde massamediale normen, waarden en denkpatronen taboe geworden…”
“Wie niet zwicht voor onvoorwaardelijk autoriteitsgeloof, is een complotdenker…”

- Een interview met Hendrik Brandsma, oprichter van de staatsvrije Vrije School Anfortas
“Laat je niet afleiden door wat anderen zeggen, ga je eigen weg. Als je ergens de waarheid in hebt gevonden en je wilt naar die waarheid handelen dan vind je de moed om dat te doen.
Het is wel belangrijk om het van te voren goed te organiseren, het moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. En je moet verschrikkelijk goed de wetten kennen, zodat je je niet van het spoor af hoeft te laten brengen door lagere ambtenaren.”

Driegonaal

37e jrg, nr.1 (februari 2021)

€ 6.00