menu
 winkelmandje 

Drieëenheid en drievuldigheid

Het geheim van de triniteit

Hans-W. Schroeder

Een van de meest raadselachtige begrippen binnen het Christendom is het geloofsprincipe van de Drieëenheid van God, namelijk dat in het Goddelijke een drievoudig wezen werkzaam is, dat in wezen een eenheid vormt. Heel veel denkinspanning hebben mensen zich getroost, om het raadsel dat met dit begrip verbonden is dichter bij een oplossing te brengen. Godsdiensttwisten laaiden op vóór en tegen bepaalde opvattingen inzake de triniteit. De hevigheid en onverbiddelijkheid van zulke twisten ten tijde van het vroegere Christendom kunnen wij tegenwoordig nauwelijks begrijpen.

Toch raakt de waarheid van de triniteit, van de goddelijke Drieëenheid, aan diepere lagen van ons menszijn en ons begrip van de wereld. Enerzijds leidt begrip van het geheim van de triniteit namelijk tot inzicht in het wezen van mens en wereld, wat we in de huidige tijd dringend nodig hebben. Anderzijds kan dit begrip ook onze menselijke belevingswereld zo verdiepen en verrijken, als we nodig hebben om met innerlijke zekerheid in het leven van onze tijd te kunnen staan.

In het eerste deel behandelt de auteur de afzonderlijke goddelijke 'personen'- Vader, Zoon en Geest. In het tweede deel bespreekt hij de moeilijke vraag hoe de drievuldigheid in de eenheid en de eenheid in de drievuldigheid gedacht kan worden. Het derde en laatste gedeelte bevat een historisch overzicht, maar ook aanzetten voor het op een nieuwe wijze beleven en begrijpen van de triniteit.

info van de uitgever
[De Christengemeenschap, heruitgave 2021]

Drieëenheid en drievuldigheid

Het geheim van de triniteit

Hans-W. Schroeder · alles van deze auteur 

€ 17.50

ISBN 9062384137