menu
 winkelmandje 

De woordkunst van Rudolf Steiner

Martina Maria Sam

Rudolf Steiner legde gedurende het eerste kwart van de vorige eeuw met behulp van zowel het geschreven als het gesproken woord het fundament voor de antroposofie. Al tijdens zijn leven blijkt men moeite te hebben met zijn stijl. Onder de vele critici bevinden zich o.a. Herman Hesse, Paul Klee en Rainer Maria Rilke.

Maar ook in de huidige tijd, hebben velen, met name academisch geschoolden, grote moeite met het lezen van Steiners werk. Zoals de kunsthistorica Martina Maria Sam in deze kleine studie echter op overtuigende wijze aantoont, was het hoe voor Rudolf minstens zo belangrijk als het wat.

Om de werkelijkheid van de geest in de taal tot uitdrukking te brengen, moest deze er tevens in tot werkzaamheid worden gebracht. Geestwerkelijkheid en geestwerkzaamheid blijken in de stijl van Rudolf Steiner een onverbrekelijke eenheid te vormen.

'In de antroposofie zal ontwikkeling steeds verbonden zijn met wat men zou kunnen noemen het verder vormgeven van de innerlijke betekenis, de innerlijke vorm kracht van onze taal.' (Rudolf Steiner)

(Christofoor, 2007)

[info van de uitgever]

De woordkunst van Rudolf Steiner

Martina Maria Sam · alles van deze auteur 

€ 5.00

ISBN 9789062388806