menu
 winkelmandje 

De wereld van de zintuigen en de wereld van de geest

Rudolf Steiner

In deze zes voordrachten beschrijft Rudolf Steiner de werkelijkheid die achter de materiële, zintuiglijke realiteit verborgen ligt. Eerst wordt geschetst hoe ons denken dient te worden begeleid door specifieke gevoelens, vervolgens wordt de materie als puinhoop van de geest beschreven. Voorts worden de heersende wil in de zintuigwereld en de heersende wijsheid in de wereld van ontstaan en vergaan beeldend geschilderd.

In onze tijd, waarin de materialistische visie een hoge vlucht heeft genomen, vormen Steiners levendige beelden van de wijze waarop de geest tot tastbare materie wordt, een gezond tegenwicht tegen de imaginaties van Ahriman. De geneeskrachtige werking van de plantendelen: wortels, bladeren, bloemen en zaden, worden in verband gebracht met de verschillende organen van de mens. We zien hoe typisch aardse organen, zoals het gehele spijsverteringsstelsel, het zenuwstelsel, de spiermens en het skelte, ontstaan uit de wezensdelen van de kosmische mens.

Helder is ook de rol van de planeten geschetst. De beschreven rol van de zintuigen voor de toekomst en de toekomstige menselijke voortplanting leidt tot verrassende konklusies.

Uit het Nawoord van Frank Wijnbergh:
”Er worden gedachten aangereikt waarmee je aan het werk kunt gaan om de zintuiglijke werkelijkheid zo te benaderen dat je naast de verhalen die de natuurwetenschap meent te kunnen 'horen', kunt ontdekken dat achter die werkelijkheid een geheel andere realiteit blijkt schuil te gaan, waarin de mens zelf van het allereerste begin af een sleutelrol speelt.”

Vertaling van GA 134.

(Pentagon, 2004)

De wereld van de zintuigen en de wereld van de geest

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 23.00

ISBN 9789490455729