menu
 winkelmandje 

De volkeren van Europa

Rudolf Steiner

Rudolf Steiners benadering van de psychologie van de verschillende volkeren is uniek. Hij wijst op het belang van een 'ken jezelf' van de mens als lid van een volk. Wat is karakteristiek voor bijvoorbeeld het Italiaanse, het Franse of het Nederlandse volk? Voor het eerst wordt hier het wezen van een volksgeest beschreven, die zich achter ieder volk bevindt.
'Voor een werkelijke psychologie van de volkskarakters kan de antropologische, etnografische, of de historische beschouwingswijze van de gangbare wetenschap geen toereikende grondslag geven', aldus Steiner, daarvoor 'hebben we een wetenschap nodig die op het geestelijke is afgestemd'. ... 'Door de (antroposofische) geesteswetenschap zal er een einde komen aan alle versplintering en verdeeldheid onder de mensen'. Een overduidelijke vredesimpuls.
Als geen andere mythologie is de Germaans-Noordse mythologie bij uitstek geschikt om de volksgeest en de geest van de toekomst te leren kennen.

Uit het nawoord van Frans Lutters:
In deze voordrachtenreeks geeft Steiner vanuit zijn geesteswetenschappelijk onderzoek vele boeiende inzichten om tot wederzijds begrip tussen de europese volkeren te komen. Omdat de inhouden ook in historische zin veelzijdig zijn, geven ze vele mogelijkheden die ook in onze tijd niets aan aktualiteit hebben ingeboet. (...) Hier wordt een nieuw begrip voor de eigenheid van en de samenwerking tussen verschillende volkeren uitgewerkt. Rudolf Steiner spreekt over de volksgeest van een volk. Deze volksgeest ziet hij als een reële spirituele entiteit. (...) De taalgeesten stammmen uit de spirituele rang die in de rangorde boven de tijdgeesten en de volksgeesten staat.

(Rudolf Steiner Gesamtausgabe 121)

[info van de uitgever]

De volkeren van Europa

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 22.00

ISBN 9789072052643

Antiquariaat

Dit boek is ook tweedehands beschikbaar in het antiquariaat van ABC Antroposofie.

Prijs: € 18.00