menu
 winkelmandje 

De vijfde discipline

de kunst & praktijk van de lerende organisatie

Peter M. Senge

De gangbare methode om complexe problemen op te lossen, is ze op te splitsen in een aantal deelproblemen. Hierdoor zijn ze weliswaar beter te behappen, maar raakt tevens de verbondenheid met het grotere geheel verloren. Die prijs is te hoog voor organisaties die in een steeds complexer wordende omgeving opereren, omdat de kans op verkeerde beslissingen te groot wordt. Systeemdenken biedt hiervoor een oplossing en stelt ons in staat de grote patronen weer te herkennen en effectiever te veranderen. Systeemdenken wordt dan ook aangeduid als de vijfde - en belangrijkste - discipline van lerende organisaties.

De essentie van systeemdenken valt uiteen in twee aspecten: het zien van onderlinge verbanden in plaats van een lineaire opeenvolging van oorzaak en gevolg en het zien van processen van verandering in plaats van momentopnames. Het concept van terugkoppeling staat daarbij centraal en laat zien hoe acties elkaar kunnen versterken of dempen.

Vanuit het systeemdenken geldt dat iedere actie zowel een oorzaak als gevolg is van andere acties. De implicatie hiervan is dat iedereen verantwoordelijk is voor de problemen die binnen een systeem (bijvoorbeeld een organisatie) ontstaan. Een andere implicatie is dat omvangrijke acties door demping soms weinig effect sorteren, maar dat kleine acties door versterking ook enorm invloedrijk kunnen zijn. Daar komt nog bij dat het vaak enige tijd duurt voordat het effect van acties zichtbaar wordt als gevolg van vertragingen. Een nadere analyse van het gedrag van systemen leidt tot de ontdekking dat bepaalde patronen steeds terugkeren. Deze 'archetypen' stellen ons in staat om problemen beter te herkennen en effectiever aan te pakken en aldus lerende organisaties te bouwen.

Info van de uitgever

[Scriptum, oktober 2014]

NBD Biblion bespreking

Senge behaalde in 1978 zijn Ph.D. in Management aan het Massachusetts Institute of Technology. Daar geeft hij nu leiding aan het Organizational Learning Center. Dit boek is zijn debuut in Nederland. Senge beschrijft, met behulp van veel praktijkvoorbeelden en schema's, hoe een organisatie een lerende organisatie kan worden. Kernbegrippen zijn: systeemdenken als vijfde, integrerende, discipline in combinatie met persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gemeenschappelijke visie en teamleren. Het boek zal voor ingewijden herkenbaar en verfrissend zijn, hoewel de retorische verteltrant soms wat storend is. Het boek is een oproep en een belofte aan managers om door middel van een deels nieuwe combinatie van ideeën een su

De vijfde discipline

de kunst & praktijk van de lerende organisatie

Peter M. Senge · alles van deze auteur 

€ 37.50

ISBN 9789071542541