menu
 winkelmandje 

De vele gedaantes van Maria

Jo Claes

Meer dan 500 afbeeldingen uit de Lage Landen
Door de eeuwen heen werd Maria op optelbare manieren afgebeeld: als kind, zittend of staand, zwanger, met een zwarte huidskleur… Ook de namen en titels waaronder zij vereerd wordt, zijn talloos: Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, Onze-Lieve-Vrouw Behoudenis der Kranken, Onze-Lieve-Vrouw van de Kersentak, Onze-Lieve-Vrouw Ster der Zee en vele andere.
De grote verscheidenheid aan namen en afbeeldingen is vaak verwarrend. Temeer daar eenzelfde benaming van een Mariabeeld niet altijd overeenkomt met dezelfde voorstelling en omgekeerd. Dit boek biedt een overzicht van de vele manieren waarop Maria wordt voorgesteld en met welke attributen. Per voorstelling tref je enkele vindplaatsen, de naam waaronder Maria er wordt vereerd, een verklaring van het attribuut en een beschrijving van het beeld in kwestie.
Info van de uitgever
[Kok, Davidsfonds, 2011]

NBD Biblion bespreking
Jo Claes schreef in het verleden verschillende boeken over heiligen. Zijn recentste boek handelt over de vele gedaantes van Maria. Ze is een van de belangrijkste heiligen van het christendom en door de eeuwen heen ontelbare malen afgebeeld. Ook in de islam duikt ze op, als Maryam. Deze uitgave telt meer dan vijfhonderd afbeeldingen. Jo Claes streefde bij de ordening niet naar volledigheid en beperkte zich tot de Lage Landen. Hij gaat nader in op de diverse afbeeldingen van Maria. Meestal heeft ze een typisch voorwerp bij zich. In Claes' indeling is Maria zowel voorgesteld als kind, geknield, liggend, staand, zittend, zwanger en zwart of bruin. De zittende en de staande Mariavoorstellingen zijn het talrijkst. De indeling is verder alfabetisch opgesplitst volgens de attributen. Maria werd in alle perioden van de kunstgeschiedenis uitgebeeld. De oudste afbeeldingen zijn preromaans en romaans en anoniem. Het lijvige boek van Claes is soms complex en verwarrend. De info over de verschillende Maria's is echter kort, vlot geschreven en begrijpelijk. De tekst is rijk geillustreerd in kleur. Met registers op voorstelling en plaatsnaam en een literatuuropgave.

De vele gedaantes van Maria

Jo Claes · alles van deze auteur 

€ 9.90

ISBN 9789077942505