menu
 winkelmandje 

De sociale impuls van de antroposofie (antiquariaat)

Dieter Brull.

tweedehands boek

Dit boek wil een indruk geven van wat de antroposofie heeft bij te dragen tot het inzicht in het sociale vraagstuk in de wereld. Het was duidelijk dat in de tijd na de Eerste Wereldoorlog oude structuren in het sociale leven niet meer konden voortbestaan en dat het nodig was te zoeken naar een totaal nieuwe maatschappijvisie. Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, bracht de impuls voor de driegeleding van het sociale organisme, waarbij de idealen van de Franse Revolutie, vrijheid, gelijkheid en broederschap, op geheel nieuwe wijze verbonden werden met de structuren van het geestesleven, het rechtsleven en het economisch leven.

In het eerste deel van dit boek gaat professor Brull in op deze idealen en de daaraan ten grondslag liggende sociale wetmatigheden, zoals deze door Rudolf Steiner zijn geformuleerd. Voorbeelden uit Brulls praktijkervaringen brengen deze tot leven. Het tweede deel behandelt de sociale impuls van de antroposofie, die de uitdaging in zich heeft om zodanig in het sociale leven te staan, dat men in de eerste plaats ingaat op wat de ander wil.

Enerzijds rijst daarbij de vraag, hoe men met deze wetmatigheden zo kan omgaan, dat de sociale impuls ook werkelijk tot zijn recht komt.

Anderzijds mag het 'sociaal-zijn' geenszins als een uitsluitend individuele aangelegenheid worden opgevat: het gaat erom dat de sociale impuls van de antroposofie operabel gemaakt kan worden; dat wil zeggen hoe men structureel aan symptomatische problemen bij en aan de ontwikkeling van instituties en organisaties kan werken.

info van de uitgever
[Christofoor, 1985]

De sociale impuls van de antroposofie (antiquariaat)

Dieter Brull. · alles van deze auteur 

€ 8.00

ISBN 9062382592