menu
 winkelmandje 

De ongeschreven filosofie van Jezus

Gerhard Kienle

Jezus was ook een mens en had dus gedachten. Als hij deze zelfstandig tot een omvattende aanschouwing van de werkelijkheid maakte, spreken we van Jezus' filosofie. Deze filosofie kunnen we afleiden door goed te letten op de achtergrond van de evangeliën. Deze studie haalt die achtergrond naar voren.

We mogen ervan uitgaan dat Jezus bekend was met de Griekse filosofie van zijn tijd. Daarmee vergeleken betekende zijn filosofie een stap vooruit. Dit boek geeft precies aan, welke elementen Jezus aan Socrates, Plato enh Aristoteles ontleende en waarin zijn beschouwing van hen verschilde.

De Grieken gingen uit van het zijn en meenden dat het worden slechts in meningen kon worden gevat. Zij ontwikkelden geen individualiteitsbegrip en lieten het subject-objectprobleem in de kennis onopgelost. Jezus loste deze problemen op. Hij probeerde in de mensen een geestelijk zelfbewustzijn te wekken door middel van het gesporek, binnen de joodse taal- en voorstellingswereld. Dat wordt in dit bondige, veeleisende en hoogst originele boek beschreven.

[Kamerling, 2009]

De ongeschreven filosofie van Jezus

Gerhard Kienle · alles van deze auteur 

€ 16.00

ISBN 9080835245