menu
 winkelmandje 

De mens als klankharmonie

van het scheppende wereldwoord

Rudolf Steiner

Het feit dat gnomen, nimfen, elfen en vuurgeesten niet net zo waar te nemen zijn als dieren en planten is alleen eraan toe te schrijven dat de mens in zijn tegenwoordige aardeontwikkeling niet in staat is zijn ziele-geestwezen te ontplooien zonder hulp van zijn fysieke en zijn etherlichaam.

Net zoals we over het verleden lering hebben kunnen trekken uit de dierenreeks, zo zullen we uit de mineraalreeks hoop kunnen putten voor de toekomst van de aarde.
Rudolf Steiner

De inhoud van De mens als klankharmonie is erop gericht mikrokosmos en makrokosmos op een levende manier met elkaar te verbinden. Dat de mens kan worden beschouwd als mikrokosmos die de hele makrokosmos in zich bergt, dat wéten wij wel. maar dat weten lééft nog niet. Met deze twaalf voordrachten wil Steiner ervoor zorgen dat deze begrippen mikrokosmos en makrokosmos werkelijk in ons tot leven komen.
Dick van Romunde

info van de uitgever
[Pentagon, 2019]

Een vertaling van GA 230

De mens als klankharmonie

van het scheppende wereldwoord

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 35.00

ISBN 9789492462336