menu
 winkelmandje 

De levensloop van de mens

Bernard Lievegoed

Tussen kind en bejaarde doorloopt de mens z'n hele ontwikkeling, levert zijn prestaties, ondergaat zijn teleurstellingen, zijn lief en leed. Die levensloop kent vele fasen die de mens zich zelden duidelijk bewust wordt. Toch zijn deze perioden (zoals bijvoorbeeld de adolescentie of de jaren tussen 40 en 50) in hun karakteristieken veel typischer - dat is veel meer algemeen menselijk geldig - dan men denkt. Voor degene die daar een oog voor heeft, biedt iedere levensperiode zowel goed definieerbare mogelijkheden als beperkingen.

Voor het particuliere leven (huwelijk, gezin) zowel als voor het werkleven (loopbaan) kan kennis van de kenmerkende levensfasen met hun typische mogelijkheden een hulp zijn om inzicht te krijgen in eigen levensloop, eigen ontwikkeling en deze daardoor beter in de hand krijgen.

Prof. Dr. Lievegoed, medicus, opvoeder, bedrijfspsycholoog (om maar enkele gebieden te noemen waarop hij zich heeft onderscheiden) behandelt in dit boek de levensfasen van de mens. Hij toont hoe de kijk op de levensfasen nauw samenhangt met het mensbeeld en hoe in de loop van de geschiedenis zowel filosofen als (later) psychotherapeuten daar een antwoord op hebben gegeven vanuit hun visie op de mens.

De levensloop van de mens is geschreven voor iedereen die zich vragen stelt over de ontwikkeling van zijn leven, zijn gezin, zijn carrière, over zijn successen en frustraties. Dit boek kan hem helpen tot inzicht, waardoor hij de eigen ontwikkeling beter kan sturen, in ieder geval beter begrijpen.

[Deze informatie is ontleend aan een vroegere uitgave van deze titel]

De levensloop van de mens

Bernard Lievegoed · alles van deze auteur 

€ 19.00

ISBN 9789060388334