menu
 winkelmandje 

De kleine wereldburger

Erna Kint

Kijkend naar een baby vraag je je wel eens af, hoe hulpeloos ook, van waar die wijze blik uit die oogjes komt. Het lijkt alsof hij je reeds heel wat te vertellen heeft en alsof hij je ook al heel goed verstaat. Het is duidelijk dat een baby geen lege doos is die alleen maar dient opgevuld te worden. Een kind heeft reeds een hele reis achter de rug en komt met zijn rugzakje volgeladen bij ons aan.

Over de ontdekkingsreis in de eerste levensfase van 0 tot 7 jaar schreef Erna Kint een informatief boekje voor kersverse en andere ouders. De babyfase, de peuterfase en de kleuterfase komen erin aan bod. Op een toegankelijke manier wordt beschreven hoe vanuit de antroposofie en de steinerpedagogie gestalte kan worden gegeven aan deze eerste zeven jaar in de ontwikkeling van een kind.

Het eerste deel geeft een theoretisch menswetenschappelijk kader en vertelt iets over de ontwikkeling van het kind. Ook de plaats van kinderopvang en onderwijs wordt erin geduid.

Het tweede deel bevat de toepassing van de steinerpedagogie in de praktijk. Hoe wordt in de opvoeding van het kleine kind concreet gewerkt met deze pedagogie?

Beide delen kunnen makkelijk afzonderlijk doorgenomen worden.

(Rudolf Steiner Academie, 2004)

[info van de uitgever]

De kleine wereldburger

Erna Kint · alles van deze auteur 

€ 8.50