menu
 winkelmandje 

De kernpunten van het sociale vraagstuk

Rudolf Steiner

In de sociale chaos in Duitsland tijdens en na de eerste wereldoorlog werd Steiner tot verrassing van velen maatschappelijk actief. Gesteund door arbeiders en tegengewerkt door vakbonden en politici sprak hij voor volle zalen over een nieuwe sociale orde die recht zou doen aan de mens als geestelijk, lichamelijk en sociaal wezen.

Het boek waarin hij zijn maatschappijvisie uiteenzette, De kernpunten van het sociale vraagstuk, verscheen in 1919, vrijwel direct na het einde van de oorlog. Steiner biedt daarin zowel een diagnose van de sociale problematiek, die ook voor onze tijd nog van toepassing is, als een schets van een alternatieve maatschappij, waarin de drie gebieden cultuur, recht en economie van elkaar gescheiden zijn en autonoom verbindingen met elkaar aangaan.

[info van de uitgever]
2004

Uit het nawoord:

”Die onrust, dat gevoel dat het zo ontzettend hard nodig is om orde op zaken te stellen als het gaat over de bescherming van mens en milieu – het zou kunnen zijn dat daaruit een onbewust weten spreekt van die veel grotere verbinding met de toekomst, van dat wat Steiner de esoterische kant van de driegeleding noemt. Vanuit dat perspectief bekeken is de driegeleding actueler dan ooit.”

(GA 23)

De kernpunten van het sociale vraagstuk

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50

ISBN 9789060385470