menu
 winkelmandje 

De karmaoefening voor de nacht

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner heeft veel voordrachten gehouden over karma en reïnkarnatie. Ook gaf hij inzicht in vroegere inkarnaties van bekende en minder bekende mensen.

Aan het eind van zijn leven gaf hij twee oefeningen om zelf karmaonderzoek te doen. Hierbij wordt De karmaoefening voor de nacht gepubliceerd, ook wel de drie-nachtenoefening genoemd. Een geschenk van Steiner dat van onschatbare waarde is.

Voor de moderne mens die zelf inzichten wil verwerven in vroegere levens, van zichzelf of van een ander mens.
Info van de uitgever
[Pentagon, 2011]

Inhoudsbeschrijving:
Innerlijke verrichtingen van de ziel om te leren naar het karma
te kijken. Karmische achtergrond geschreven in de etherische
we reld en de astrale buitenwereld. Het begin van de weg tot inzicht
is het verwerven van een juist standpunt door je te doordringen
met de wijze voorzieningen van de wereld. Leren op innerlijke
belevenissen te wachten. Steiners voorbeeld in Goethes
'Sprookje'. De driedaagse oefening tot karmisch inzicht: 1] een
innerlijk beeld maken (astrale lichaam); 2] het etherische lichaam
werkt het beeld uit; 3] het beeld wordt verwerkt in het
fysieke lichaam (bloed en zenuwen), daarna vergeestelijkt. Na
de derde nacht: het beeld is als de vastgeketende wil; wordt zieleoog.
Voor ware geestelijke inspanning is zieleakti viteit nodig;
geduld. Abnor maal zijn een belemmering, Dweepzucht. Bezonnenheid
van hoofd en hart noodzakelijk voor de omvorming
van de wil tot schouwen.

Voordracht van 9 mei 1924, uit GA 236 (ook verschenen in Karmaonderzoek 2)

De karmaoefening voor de nacht

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

ISBN 9789490455354