menu
 winkelmandje 

De jaarfeesten als kringloop door het jaar

Emil Bock

Je kind gaat naar de Vrije School en zingt opeens strijdbare liedjes over draken en 'zwaarden, een kruis gelijk'... Als ouder maak je kennis met het verschijnsel 'jaarfeesten' en je begint, aan de hand van je kind, je eerste 'kringloop' door het jaar.

De gang door het jaar. We kennen de seizoenen die elkaar opvolgen, en in onze agenda's staan de 'erkend christelijke feestdagen' genoteerd, maar wat we dan verondersteld worden te vieren, wat de diepere achtergronden zijn van zo'n feest, is steeds minder bekend. Nog moeilijker wordt het, wanneer het gaat om 'het feest' van St. Jan of Michael. Wat betekenen die jaarfeesten, en hoe vieren we ze, uiterlijk èn innerlijk?

'De jaarfeesten als kringloop door het jaar' van Emil Bock, priester van de Christengemeenschap, is een boek waar je mee leeft en dat je jarenlang begeleidt op je gang door het jaar, van feest naar feest. Het boek is ontstaan naar aanleiding van voordrachten die Bock in de loop van vele jaren hield. Daardoor zijn er aan elk feest verscheidene hoofdstukken gewijd, waarbij je steeds een andere ingang vindt en nieuwe inzichten krijgt. Ook de tussenliggende perioden tussen de feesten (advent, lijdenstijd) krijgen een invulling, zodat er een werkelijke gang door het jaar ontstaat. Dat biedt de lezer de mogelijkheid, het jaarverloop en wat zich buiten in de natuur aandient wakker mee te beleven, maar het brengt tegelijkertijd verdieping en verinnerlijking.

Ook voor St Jan en Michael, de twee feesten die we vieren in de 'feestloze helft van het jaar' geeft Bock aanknopingspunten. Bij het feest van St Jan - het feest van Johannes de Doper - gaat het niet slechts om de enkele feestdag van de zomerzonnewende met de extatische vreugde van de zomer, zoals men die vanouds als 'heidens' feest vierde. Het feest van St Jan valt nà de langste dag, op 24 juni, als de zon alweer afneemt. In een nieuwe, christelijke feesttijd van vier weken keren we ons, vanaf de dag van St Jan, juist naar binnen, tot de stilte van ons innerlijk, op de weg naar het feest van Kerstmis.

Zoals eens Johannes de Doper in de aardse mensenwereld de weg bereidde voor de Christus, zo wijst nu Michael de weg naar de innerlijke Christus. Het feest van Michael vieren we in de herfst, wanneer de natuur om ons heen zichtbaar afsterft. Michael roept ertoe op, niet mee af te sterven. Hij roept op tot de moedige daad, de draak in onszelf te bestrijden en de angst voor duisternis en dood te overwinnen: om tot het besef te komen dat het eeuwige in het menselijke wezen niet verloren hoeft te gaan.

Michael zoekt mensen met idealen, die zelfbewust datgene tot stand willen brengen wat zij zich in en voor de wereld wensen. Want dan pas is er ontwikkeling, en wordt de cirkelgang doorbroken waarin de mensheid gevangen dreigt te worden.

Ank Kramers, in ABC Antroposofie nr.2

De jaarfeesten als kringloop door het jaar

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 18.50

ISBN 9789062381050