menu
 winkelmandje 

De huismus

Kees Heij en Jacques Vos

Van meest algemene vogel tot bedreigde soort: wat is er aan de hand met de huismus? Nog niet zo lang geleden stond er een premie op het doden van huismussen, nu dat niet meer het geval is, wordt de huismus bedreigd door het veranderende milieu. Kees Heij en Jacques Vos bestuderen de huismus al vanaf hun schooltijd, Heij is er zelfs op gepromoveerd. In dit boek beschrijven zij uitgebreid het leven van deze tegelijk zo bekende en volstrekt onbekende vogel en gaan zij op zoek naar de mogelijke oorzaken van hun achteruitgang en wat daaraan te doen is. Het lot van de huismus is onverbrekelijk verbonden met dat van de mens en deze monografie over de vogel is dan ook tevens een cultuurgeschiedenis van deze relatie.

info van de uitgever
[Atlas Contact, 2e druk 2017]

NBD Biblion bespreking
Het boek geeft antwoord op twee vragen: waardoor neemt het aantal huismussen af en wat kunnen we daaraan doen. In twaalf hoofdstukken wordt het leven van de huismus beschreven, van ei tot dood. Met uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, maar ook veel anekdotes, bijvoorbeeld over bijzondere broedplaatsen, die getuigen van het aanpassingsvermogen van de mus en het belang van goede nestplaatsen, het voeren van mussen, de mus als lastpak (in de landbouw) en als beschermwaardig kleinood, bijzondere mussen (dominomus), het belang voor de mus van meer natuur in de steden, en het laatste hoofdstuk over de ringmus.
Aan het eind van bijna elk hoofdstuk een kader met mussenkennis: over o.a. kinderboekjes, sperwers, katten en pleegzorg. De auteurs (een op de huismus gepromoveerde bioloog en een vogel- en vooral huismushobbyist) zijn sinds hun jeugd vrienden en enthousiaste vogelaars. De auteurs zijn er goed in geslaagd om er geen wetenschappelijke verhandeling van te maken, maar een soepel en vlot leesbaar boek voor liefhebbers van de huismus. Met katern kleurenfoto's, verantwoording en literatuurlijst. Op het omslag een tekening in kleur van een huismusvrouwtje en -mannetje.

De huismus

Kees Heij en Jacques Vos · alles van deze auteur 

€ 20.99

ISBN 9789045030234