menu
 winkelmandje 

De Hitopadesha

Indiase fabels uit het Sanskriet

Wijnand Callewaert (red.)

'De Hitopadesha' (letterlijk: nuttige raadgevingen) is een bekende bundel dierenverhalen die waarschijnlijk rond 800 n.C. is samengesteld in het Sanskriet. De fabels hebben een filosofische en morele strekking die de tand des tijds hebben doorstaan en de adviezen die worden gegeven zijn nog zeer bruikbaar. In de tot de verbeelding sprekende verhalen komen de verschillende dieren tot leven en kunnen we lezen hoe zij denken, voelen en zich gedragen als mensen.
Veel dierenfabels komen oorspronkelijk uit India en onderzoekers veronderstellen dat de tekst van de eerste verzameling, de Panchatantra, rond 300 n.C. in het Sanskriet is opgeschreven. Dat werk is vele eeuwen ouder en werd in een lange mondelinge traditie doorverteld. De Hitopadesha wordt soms als een herziene en verbeterde versie van deze Panchatantra beschouwd, maar is toch een zelfstandig werk, dat in grote mate schatplichtig is aan zijn illustere voorganger.
'De Hitopadesha' is in vele talen vertaald.
info van de uitgever
[Amsterdam University Press, 2016]


NBD Biblion bespreking
Op verzoek van een koning krijgen zijn twee 'luie' zoons onderricht van de wijze brahmaan Vishnoe Sharma. Deze heeft in 42 spannende fabels ethische en morele kwesties verwerkt. In vier hoofdstukken worden de thema's vriendschap sluiten, vriendschap verbreken, oorlog voeren en vrede sluiten behandeld. De fabels bevatten 679 pittige spreuken vol wijsheid over menselijk gedrag. Zoals: Het leven van alle wezens is wankel / het schuift voorbij als / de weerspiegeling van de maan in het water: / als je dit weet, moet je altijd doen wat goed is.
Deze vertaling van de 'Hitopadesha' is helder en toegankelijk voor een breed publiek. In een tijd waarin onderscheid tussen goed en kwaad niet meer eenduidig is, kan het velen tot een juist inzicht leiden. Bijzonder fraai zijn de illustraties van Geertje Aalders.

De Hitopadesha

Indiase fabels uit het Sanskriet

Wijnand Callewaert (red.) · alles van deze auteur 

€ 7.90

ISBN 9789462981515