menu
 winkelmandje 

De gesprekken

Confucius

De gesprekken van Kristofer Schipper is de eerste volledige en rechtstreeks uit het klassiek Chinees vertaalde Nederlandse uitgave van Confucius' uitspraken en dialogen. Naast Lao Zi is hij de beroemdste filosoof van China: als grondlegger van het confucianisme heeft hij dit land en diens beschaving door de eeuwen heen gekenmerkt. De gesprekken (Lunyu) is de fundamentele en ook meest toegankelijke bron van zijn denken en humanistische levensbeschouwing.
Confucianisme en taoïsme zijn tegengesteld maar vullen elkaar ook aan. Beide denkrichtingen zijn bepalend voor de Chinese cultuur. In de geschriften van Lao Zi en Zhuang Zi is er een voortdurende dialoog gaande met Confucius en zijn school. In De gesprekken komt het taoïsme ook ter sprake.
Het confucianisme is tegenwoordig opnieuw actueel. Weliswaar is in de vorige eeuw herhaaldelijk geprobeerd een einde aan deze levensbeschouwing te maken en haar zelfs uit te roeien, maar dat is onmogelijk gebleken. Zij is veel te diep in de Chinese beschaving geworteld om zomaar te worden tenietgedaan. Vandaag is Confucius overal weer in ere hersteld.
In deze uitgave voorziet Schipper De gesprekken van een op het hedendaags onderzoek berustende toelichting. Een vertaling van de nauw met dit werk verbonden biografie van Confucius door China's grote historicus Sima Qian is eveneens toegevoegd.
"Een sterke, tekstgetrouwe en volledige vertaling." – NRC Handelsblad

info van de uitgever
Atlas Contact, 6e druk 2018

NBD Biblion bespreking
Hoewel het taoīsme tot het primaire gebied van de auteur behoort, heeft hij met dit boek de (waarschijnlijk authentieke) schriftrollen van Confucius vertaald. De twee grote Chinese tradities van taoīsme en confucianisme vullen elkaar, ondanks alle tegenstellingen, aan en zijn in wezen met elkaar verbonden. En tegenwoordig wordt in China de waarde van het ethisch humanisme van Confucius opnieuw erkend. Deze vertaling is gebaseerd op de oorspronkelijke klassiek-Chinese tekst en deze bestond nog niet in het Nederlands. De auteur beschikt daarbij over een enorme kennis van het Chinees, maar ook van het Chinees ten tijde van Confucius. Daarnaast vermeldt hij consequent bij elk commentaar feiten uit de geschiedenis, politiek en cultuur. Het boek is prachtig en prettig geschreven, en door alle extra wetenswaardigheden enorm interessant. Een apart hoofdstuk vormt de vertaling van de vroegste biografie over Confucius door Sima Qian. Noten zijn direct onder elke pagina opgenomen en de omvangrijke bibliografie is ook geheel van commentaar voorzien. Ook dit boek van Kristofer Schipper is een juweel.

De gesprekken

Confucius · alles van deze auteur 

€ 29.99

ISBN 9789045036236